قابلیت اطمینان خدمات گردشگری پزشکی بر تصویر برند مقصد گردشگری پزشکی مطالعه موردی خدمات دهندگان گردشگری پزشکی شهر مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 62

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCMMS04_018

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1401

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم و موثر در پویایی اقتصادی و توسعه پایدار هر کشور گردشگری می باشد. از آنجا که تصویر برند مهمترین چیزی است که اکثر راهبردهای بازاریابی معطوف به آن هستند بررسی قابلیت اطمینان خدمات گردشگری تصویر مطلوبی در ذهن مشتری ایجاد کنند. به همین دلیل، هدف تحقیق حاضر این بود که تاثیر قابلیت اطمینان خدمات گردشگری پزشکی بر تصویر برندمراکز خدمات گردشگری پزشکی بررسی کند. جامعه آماری این تحقیق متشکل از خدمات دهندگان گردشگری پزشکی شهر مشهد بود. از آنجا که تعداد دقیق جامعه آماری نامشخص بود، برای دستیابی به هدف تحقیق و براساس جدول مورگان، یک نمونه ۳۸۴ تایی از اعضای جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد. پرسشنامه تحقیق به صورت الکترونیکی و حضوری و به روش نمونه گیری دردسترس توزیع گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار آموس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. براساس نتایج حاصل شده، فرضیه اصلی مبنی بر اثر قابلیت اطمینان خدمات بر روی تصویر ذهنی مقصد گردشگری مورد تایید قرار گرفت و از نظر آماری معنادار می باشد.

کلیدواژه ها:

قابلیت اطمینان خدمات ، تصویر برند مقصد ، خدمات دهندگان گردشگری پزشکی

نویسندگان

محمود حاجی آبادی

کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی – بازاریابی – موسسه آموزش عالی شاندیز

علیرضا نوری

استاد موسسه آموزش عالی شاندیز