موازی سازی الگوریتم انتخاب موارد آزمون رگرسیون سیستم های نرم افزاری با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 183

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SLAA11_056

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هنگام توسعه یک سیستم نرم افزاری تغییر در یک قسمت سیستم ممکن است منجر به ایحاد تغییرات ناخواسته در بخش های دیگر سیستم شود. این بخش های متاثر ممکن است عملکرد سیستم را دچار اختلال کند، بنابراین از آزمون رگرسیون جهتمقابله با این اختلالات استفاده می شود. این آزمون درصدد سنجش مجدد این بخش ها برآمده تا از این اختلالات جلوگیری کند، اما تشخیص این بخش ها جهت آزمون مجدد کار مشکلی است. تلاش ما بر این است که به کمک خوشه بندی تغییرات سیستم نرم افزاری خود براساس توابع سازنده سیستم به کمک تجزیه مقادیر منفرد ، بتوان برای تشخیص این بخش ها در طی یک تغییرجدید، جهت انجام مجدد آزمون، استفاده نمود. به جهت افزایش کارایی، محاسبات ما به صورت موازی روی سیستم های حافظه مشترک صورت گرفت تا با افزایش مقیاس سیستم های نرم افزاری ، بتوان پاسخی بهینه در یافت نمود.

کلیدواژه ها:

تجزیه مقادیر منفرد ، آزمون نرم افزاری رگرسیون ، کاهش موارد آزمون موازی ، خوشه بندی موازی موارد آزمون

نویسندگان

مهدی موحدیان مقدم

گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ر یاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

محمود فضلعلی

گروه علوم کامپیوتر، دانشکده ر یاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران