تحلیل و مقایسهروایت های نوشتاری دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری و عادی پایه چهارم و پنجم شهر تهران

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 122

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOEC-17-1_009

تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر به منظور تحلیل و مقایسه ساختار روایت های نوشتاری دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری و دانش آموزان عادی پایه چهارم و پنجم شهر تهران انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر ۱۰ تا ۱۲ ساله دارای اختلالات یادگیری و عادی شهر تهران است که در پایه چهارم و پنجم مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل ۲۰ دانش آموز دارای اختلالات یادگیری (در هر پایه ۱۰ دانش آموز) و ۲۰ دانش آموز عادی (در هر پایه ۱۰ دانش آموز) است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده آزمون خوانداری محقق ساخته بود که در اختیار تک تک دانش آموزان قرار داده شد. دانش آموزان بعد از خواندن داستان آن را به زبان خود بازنویسی کردند. سپس، نوشته های دانش آموزان از منظر تعداد واژه، میانگین طول پاره گفتار و پیچیدگی ساختار روایت در دو سطح کلان (شخصیت، زمینه، پاسخ درونی، طرح، کنش و پیامد در مجموع ۱۳ نمره) و ساختار خرد (حرف ربط هم پایه و ناهم پایه، فرایند ذهنی و بیانی، عبارت اسمی گسترده در مجموع ۱۲ نمره) تحلیل و بررسی شدند. سنجش عملکرد دانش آموزان مبتنی بر روشی برگرفته از شاخص تی ان ال- پی آر سنجش پیشرفت زبان روایی (۲۰۱۱) است که در دانشگاه یوتا تهیه شده است. در روش تحلیل از الگوی پیترسون، گیلام و گیلام (۲۰۰۸) و گرینهاف و استرانگ (۲۰۰۱) استفاده شده است. برای نمره دهی از آزمون زبان روایی (تی ان ال) آزمون زبان روایی (گیلام و پیترسون، ۲۰۰۴) الگوگیری شده است. یافته ها: مجموع نمرات دانش آموزان عادی در ساختار کلان ۱۹۵ و در ساختار خرد ۱۴۳ و دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در ساختار کلان ۱۷۰ و در ساختار خرد ۱۱۶ مورد گزارش شده است. به طور کلی، هر دو گروه دانش آموزان در ساختار کلان عملکرد بهتری نسبت به ساختار خرد داشتند. در ساختار کلان هر دو گروه در «شخصیت» بیشترین نمره و در «طرح» کمترین نمره را کسب کرده اند. همچنین، در ساختار خرد بیشترین نمره را در کاربرد فرایندهای ذهنی و بیانی و کمترین نمره را در استفاده از گروه اسمی گسترده به دست آورده اند. مقایسه عملکرد دانش آموزان دو گروه نشان می دهد که گروه دارای اختلالات یادگیری در همه مقولات زبانی مورد بررسی به غیر از شخصیت عملکرد ضعیف تری داشتند. این تفاوت به ویژه در کاربرد حروف ربط هم پایه و ناهم پایه، کنش، طرح و گروه اسمی گسترده مشهود است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون آماری تی دو نمونه مستقل استفاده شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که تفاوت تعداد واژه و میانگین طول پاره گفتار در دو گروه در سطح p≤۰.۰۵ معنادار است. همچنین، در سطح ساختار کلان، تفاوت بین دو گروه در «کنش» و در سطح ساختار خرد در کاربرد «حروف ربط ناهم پایه» در سطح p≤۰.۰۵ معنادار است.

نویسندگان

آتوسا رستم بیک تفرشی

Institute for Humanities and Cultural Studies

محمد عارف امیری

Institute for Humanities and Cultural Studies

صبا عنایتی

Institute for Humanities and Cultural Studies

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • اافتخاری، ز.، سعداللهی، ع.، و کسبی، ف. (۱۳۸۴). بررسی تاثیر ...
 • اوریادی زنجانی، م.م.، محمودی بختیاری، ب.، وهاب،م.، و جعفری،س. (۱۳۹۱). ...
 • تولان، م. (۱۳۸۶). روایت شناسی (درآمدی زبان شناختی-انتقادی) (ترجمه ف. ...
 • جعفری، س. (۱۳۸۹). ساخت و تعیین روایی و پایایی آزمون ...
 • رمضانی، ا. (۱۳۹۰). بررسی و مقایسه انسجام زبانی در کودکان ...
 • رمضانی، ا.، نیلی پور، ر.، و رستم بیک، آ. (۱۳۹۲). ...
 • بررسی عناصر روایت گری داستانهای بازنویسی شده توسط کودکان با توجه به نظریه پراپ [مقاله کنفرانسی]
 • عسکری، م.، و قاضی، ک. (۱۳۹۱). بررسی میانگین طول گفته ...
 • فاستر-کوهن، س. (۱۳۸۹). درآمدی بر رشد زبان کودک (ترجمه ف. ...
 • کاظمی، ی.، طاهری، ع.، کیانفر، ف.، شفیعی، م.، اسلامی فرد، ...
 • کرول، د. (۱۳۹۱). روان شناسی زبان (ترجمه ح. صباغی). تهران: ...
 • کورتازی، م. (۱۳۹۱). آموزش و روایت (ترجمه ف. تسلی بخش). ...
 • مکوئیلان، م. (۱۳۸۸). گزیده مقالات روایت (ترجمه ف. محمدی). تهران: ...
 • هارتاس، د. (۱۳۹۱). مشکلات زبانی و ارتباطی: راهنمایی برای معلم ...
 • Anderson, D. (۱۹۹۸). Language impairment: morpho-syntactic development and its neurological ...
 • Appleby, A. (۱۹۷۸). The child’s concept of story. Chicago: University ...
 • Bamberg, M. (۱۹۸۷). The acquisition of narratives: learning to use ...
 • Bamberg, M., & Reilly, J. S. (۱۹۹۶). Emotion, narrative and ...
 • Bamberg, M., & Damrad-Frye, R. (۱۹۹۱). On the ability to ...
 • Berman, R. A., & Slobin, D. I. (Eds.). (۱۹۹۴). Relating ...
 • Capps, L., Kehres, J., & Sigman, M. (۱۹۹۸). Conversational abilities ...
 • Capps, L., Losh, M., & Thurber, C. (۲۰۰۰). The frog ...
 • Cleave, P. L., Girolametto, L. E., Chen, X., & Johnson, ...
 • Colozzo, P., Gillam, R. B., Wood, M., Schnell, R. D., ...
 • Dennis, M., Jacennik, B., & Barnes, M. (۱۹۹۲). The content ...
 • Driessnack, M. (۲۰۰۶). Children's stories about fear: a linguistic approach ...
 • Gillam, R. B., & Pearson, N. (۲۰۰۴). Test of narrative ...
 • Greenhalgh, K. S., & Strong, C. J. (۲۰۰۱). Literate language ...
 • Herman, D. (۲۰۰۳). Narrative theory and the cognitive sciences. Stanford, ...
 • Hunt, K. W. (۱۹۷۰). Syntactic maturity in schoolchildren and adults. ...
 • Keen, S. (۲۰۰۷). Empathy and the novel. New York: Oxford ...
 • Ligeza, M. (۱۹۹۷). Structural and functional analysis of children’s narrative ...
 • Liles, B. (۱۹۹۳). Narrative discourse in children with language disorders ...
 • Losh, M., Bellugi, U., Reilly, J., & Anderson, D. (۲۰۰۱). ...
 • Miles, S., & Chapman, R.S. (۲۰۰۲). Narrative content as described ...
 • Nicolopoulou, A. (۲۰۱۱). Children's storytelling: Toward an interpretive and sociocultural ...
 • Palmer, A. (۲۰۰۴). Fictional minds. Lincoln: U of Nebraska P ...
 • Petersen, D. B., Gillam, S. L., & Gillam, R. B. ...
 • Peterson, C., & McCabe, E. (۱۹۸۳). Developmental psycholinguistics: Three ways ...
 • Reilly, J. S. (۱۹۹۲). How to tell a good story: ...
 • Reilly, J.S., & Losh, M., Bellugi, U., & Wulfeck, B. ...
 • Soodla, P., & Kikas, E. (۲۰۱۰). Macrostructure in the narratives ...
 • Stetter, M.E., & Hughes, M.T. (۲۰۱۰). Using story grammar to ...
 • Tager-Flusberg, H., & Sullivan, K. (۱۹۹۵). Attributing mental states to ...
 • Toolan, M. J. (۲۰۰۱). Narrative: A Critical Linguistic Introduction (۲nd ...
 • نمایش کامل مراجع