برنامه درسی متناسب با ویژگی و نیازهای نسل z : یک مطالعه سنتز پژوهی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 120

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSR-19-74_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1401

چکیده مقاله:

نسل z باویژگی هایی خاص، رشدیافته در فضای رسانه های دیجیتال و جامعه محور و واقع بین مستلزم  توجهی خاص درحوزه تعلیم و تربیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی برنامه درسی متناسب با نسل z (نسل اینترنت) انجام شد.این پژوهش،از نظر هدف کاربردی، دارای رویکردی کیفی و به روش سنتزپژوهی بوده است. نمونه گیری به صورت هدفمند و براساس معیارهای ورود در بازه زمانی ۲۰۱۵-۲۰۲۱ و ۱۳۸۹-۱۴۰۰ بود. جامعه پژوهش ۱۴۵ مﻘاله و پایان نامه و بر اساس  معیارهای خروج بهعنوان نمونه ۶۵ مﻘاله پژوهشی برای تحلیل انتخاب شدند. تحلیل دادهها بر اساس الگوی ۶ مرحله ای روبرتس انجام شد. برای کدگذاری مجدد یافته ها از دو ارزیاب و برای تایید از فرمول ضریب کاپا کوهن استفاده شد همچنین میزان توافق بین ارزیاب ها ۷۴/۰ بود. بر اساس کدهای شناسایی شده،ویژگی های نسل z شامل ۱۷ مولفه و ۴ اصل (مفهوم شناسی نسلی، ویژگی های نسلz  ، ترجیحات و نیازهای نسلی) و برنامه درسی مناسب برای ویژگی های نسل z با  ۲۷ مولفه و ۱۰ اصل بود که عبارتند از: منطق و چرایی، اهداف، جهت گیری برنامه درسی، محتوا، فعالیت و تجربه یادگیری ، ویژگی های معلمان نسل  z، جهت گیری تربیتی و توسعه حرفه ای معلمان، متناسب سازی محیط های آموزشی، ابزارها و منابع یادگیری دیجیتال می باشد. در حقیقت،ضرورت مفهوم شناسی نسلی در برنامه درسی، ویژگی و توسعه حرفه ای و همچنین جهت گیری تربیتی معلمان بیشتر از سایر مولفه ها موردتاکید قرارگرفت.

کلیدواژه ها:

برنامه درسی ، سنتزپژوهی ، نسل z (متولدین ۱۹۹۵ به بعد که همزمان با اینترنت متولد شده اند .(۱۹۹۵-۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴))

نویسندگان

زهرا پروازی مقدم

دانشجوی دکتری گروه تربیت مشاوره , دانشکده روانشناسی و علوم و تربیتی واحد تهران مرکزی , دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران

کورش فتحی واجارگاه

استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

کامبیز پوشنه

استادیار گروه تربیت ومشاوره، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران.

علیاکبر خسرویبابادی

دانشیار گروه تربیت و مشاوره، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Afshari, M. (۲۰۱۷). Investigating the impact of values and attitudes ...
 • al, P. e. (۲۰۱۹). Technology and Generation Z in the ...
 • Behjati, A. (۲۰۱۷). Comparative Study of Internationalization of Higher Education ...
 • Brari, N. a. (۲۰۰۹). Matching Web technologies with Bloom's revised ...
 • Burak, B. (۲۰۱۹). art media prepared for the “z” generation?Canton, ...
 • Chaisri, S. (۲۰۱۹). lity Traits of Thai Gen Z Undergraduates: ...
 • Chatto, B. a. (۲۰۱۶). ching Millennials and Generation Z: Bridging ...
 • Corey, S. a. (۲۰۲۱). What makes learning enjoyable? Perspectives of ...
 • Demir, B. (۲۰۲۱). Generation Z students’ expectations from English language ...
 • Eskandari, H. (۲۰۱۲). The theory and practice of educational media ...
 • Farstakh, M. (. (۲۰۱۵). Recent changes in university culture and ...
 • Fathi Mutlaq, S. (. (۲۰۱۱). Globalization and generation gap (sociological ...
 • Fathi Mutlaq, S. (۲۰۱۳). Globalization and generation gap. Quarterly Journal ...
 • Fathi Vajargah, K. (۲۰۱۶). The principles and basic concepts of ...
 • Fathi Vajargah, K. (۲۰۲۱). Curriculum Identities: Toward New Identities e ...
 • Frey, T. K., Tatum, N. T., & Cooper, T. B. ...
 • Ghaznavi, M. e. (۲۰۱۳). Comparative study of intelligentization in the ...
 • Gholizadeh, P. a. (۲۰۱۷). Investigating the effects of cloud computing ...
 • Haley, C. (۲۰۱۹). Escape-Room-Themed Curriculum to Engage and Educate Generation ...
 • Hashemi, A. principles andapplicationsof curriculum planning (نسخه ۲nd) ...
 • Hosseini Largani, M. (۲۰۱۸). Designing aninnovative curriculum model in Iran's ...
 • Islam, z. (۲۰۱۹). Constructivist Digital Design Studio with Extended Reality ...
 • Johnson, D. (۲۰۲۰). Thrree Key Values of Generation Z: Equitably ...
 • K, F. V. (۲۰۱۵). Curriculum towards a new identity. ۲۸۶ ...
 • Kosari, M. (۲۰۰۸). Generation X, Y, Z, in cultural politics ...
 • Maleki, H. (۲۰۰۱). Curriculum and Cultivating Thinking. Curriculum Association Conference ...
 • Maleki, H. (۲۰۱۰). Curriculum and thinking development. Curriculum Association Conference. ...
 • Marashi, M. (۲۰۱۳). Higher education curriculum studies. scientific-research ranking (Ministry ...
 • Miller, A. . (۲۰۱۹). Millennial and Generation Z Students. بازیابی ...
 • Noman, e. a. (۲۰۲۰). Effect of smartphone addiction on loneliness ...
 • Nouri, Z. (۱۴۰۰). A look at the psychological dimensions and ...
 • Prada, F. (۲۰۱۹). Understanding the Generation Z Behavior on D-Learning. ...
 • Saeedipour, B. (۲۰۱۳). Collection of articles of the Second Life ...
 • Saidipour, B. (۲۰۱۱). Realizing the goals of education in the ...
 • Saraji, F. e. (۲۰۱۶, spring ۲۰۰۶). Web-based curriculum. Curriculum Studies ...
 • Satria, F. a. (۲۰۱۹). Teknologi Sepuluh Nopember, ...
 • Shirdel, A. R. (۲۰۲۱). The use of electronic content in ...
 • Sriprom, C. (۲۰۱۹). lity Traits of Thai Gen Z Undergraduates: ...
 • Yar, M. M. (۲۰۱۳). Investigating generational differences in the social ...
 • نمایش کامل مراجع