نقش اقتصاد دانش بنیان در کشاورزی و حفاظت ازمحیط زیست در کنار دستیابی به توسعه پایدار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 159

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAEE01_058

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

چکیده مقاله:

یکی از اهداف نهایی انسانها دست یابی به پیشرفت و توسعه در کنار حفظ محیط زیست و سرمایه های مادی و معنوی با ارزش زمین بوده است. دانش و فناوری عاملی بنیادی است و گستردگی کاربرد آن مهمترین عامل رشد در اقتصاد نوین به شمار می آید بهبود و افزایش بهرهوری کشاورزی نتیجه انتقال از نظامهای تولید منبع محور به نظامهای تولید دانش بنیان است بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است هماهنگی میان فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی ضروری میباشد. اقتصاد دانش بنیان این امکان را برای کشورهای در حال توسعه فراهم میک کند تا بدون نیاز به پشت سرگذاشتن مرحله های سنتی توسعه و الزام به پیمودن فرآیند زمانبر تغییرات ،ساختاری از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی و سر سرانجام به اقتصاد دانش بنیان فرآیند توسعه خود را تسریع بیشتر شتاب دهند تخریب و نابودی محیطهای طبیعی و بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی از مهمترین مسائل کشور است استفاده صحیح از منابع آبی و خاکی کشور با توجه به شرایط اقلیمی و به عنوان یکی از ضروری ترین اجزاء محیط زیست و منابع طبیعی با استفاده از توسعه پایدار کشاورزی امکان پذیر است هدف از این مطالعه بررسی چگونگی حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با استفاده از اقتصاد دانش بنیان و معرفی راه کارهایی برای مقابله با آلودگیهای زیست محیطی و توسعه محیطی سالم و پایدار میباشد.

نویسندگان

فاطمه تورانی

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری