تاثیر مدل پذیرش فناوری توسعه یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا (مطالعه موردی دانشجویان رشته تربیت بدنی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RES-10-29_005

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1401

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی اثر مدل پذیرش فناوری توسعه یافته بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت بدنی بود. تحقیق حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان و ایلام بودند که از بین آن ها ۳۲۴ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های تحقیق، از پرسشنامه های استاندارد شرایط تسهیل کننده، سودمندی درک شده، سهولت درک شده، نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط شد. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری واریانس محور انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد شرایط تسهیل کننده بر سودمندی درک شده و سهولت درک شده تاثیر معناداری دارد که تاثیر شرایط تسهیل کننده بر سهولت درک شده بیشتر بود. همچنین سهولت درک شده بر سودمندی درک شده و نگرش به استفاده تاثیر معناداری دارد که تاثیر سهولت درک شده بر نگرش به استفاده بیشتر بود. سودمندی درک شده بر نگرش به استفاده و نیت رفتاری تاثیر معناداری دارد که تاثیر سودمندی درک شده بر نیات رفتاری بیشتر بود و در نهایت نگرش به استفاده بر نیت رفتاری و نیت رفتاری بر استفاده از آموزش برخط در دوران کرونا در دانشجویان رشته تربیت بدنی تاثیر معناداری دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود دانشگاه های دارای رشته تربیت بدنی در آموزش برخط شرایط تسهیل کننده، سودمندی درک شده و سهولت درک شده را افزایش دهند تا نگرش به استفاده، نیت رفتاری و استفاده از آموزش برخط را دانشجویان این رشته ارتقا دهند.

نویسندگان

شیرین زردشتیان

استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

بهاره یوسف جان

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Akmaliyah, A., Karman, K., Rosyid Ridho, M., & Khomisah, K. ...
 • Baooj Lahouti, R., Ghasemi, A. (۲۰۱۶). Explaining the behavior of ...
 • Casey, A., & Jones, B. (۲۰۱۱). Using digital technology to ...
 • Clark, R. C., & Mayer, R. E. (۲۰۱۶). E-learning and the ...
 • Davis, F. D. (۱۹۸۵). A technology acceptance model for empirically ...
 • Davis, F. D. (۱۹۸۹). Perceived usefulness, perceived ease of use, ...
 • Guo, J., Liao, L., Wang, B., Li, X., Guo, L., ...
 • Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. ...
 • Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, ...
 • Henseler, J, Ringlet, C. M. & Ninkovich, R. R. (۲۰۰۹). ...
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, ...
 • Isaac, O., Aldholay, A., Abdullah, Z., & Ramayah, T. (۲۰۱۹). ...
 • Kim, E. J., Kim, J. J., & Han, S. H. ...
 • Kimmons, R., & Veletsianos, G. (۲۰۱۸). Public internet data mining ...
 • Latif Rasool, B. (۲۰۲۱). Attitudes of Iraqi Kurdistan region professors ...
 • Mailizar, A., Abdulsalam, M., & Suci, B. (۲۰۲۰). Secondary school ...
 • Melton, B., Harris, H. B. B., Kelly, D., & Chandler, ...
 • Mian, A., & Khan, S. (۲۰۲۰). Medical education during pandemics: ...
 • Mohammadi, H. (۲۰۱۵). Investigating users’ perspectives on e-learning: An integration ...
 • Mohammadian, S., Ghasemzadeh Alishahi, A., & Rafiei, M. (۲۰۲۰). Causal ...
 • Mollahosseini, A., & Foroozanfar, M. (۲۰۱۹). Development and localization of ...
 • Muhaimin, H., Mukminin, A., Pratama, R., & Asrial, H. (۲۰۱۹). ...
 • Nikou, S. A., & Economides, A. A. (۲۰۱۷). Mobile-based assessment: ...
 • O’Loughlin, J., Chróinín, D. N., & O’Grady, D. (۲۰۱۳). Digital ...
 • Pookulangara, S., Hawley, J., & Xiao, G. (۲۰۱۱). Explaining consumers’ ...
 • Rahimi, E., van den Berg, J., & Veen, W. (۲۰۱۵). ...
 • Ramírez-Correa, P. E., Arenas-Gaitán, J., & Rondán-Cataluña, F. J. (۲۰۱۵). ...
 • Rezaei, A. (۲۰۲۰). Student learning evaluation during the Corona: Challenges ...
 • Salloum, S. A. S. (۲۰۱۸). Investigating students' acceptance of E-learning system ...
 • Sukendro, S., Habibi, A., Khaeruddin, K., Indrayana, B., Syahruddin, S., ...
 • Teo, T., Sang, G., Mei, B., & Hoi, C. K. ...
 • Venkatesh, V., & Bala, H. (۲۰۰۸). Technology acceptance model ۳ ...
 • Venkatesh, V., & Davis, F. D. (۲۰۰۰). A theoretical extension ...
 • Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., ...
 • Wang, C. J., Ng, C. Y., & Brook, R. H. ...
 • Wixom, B., & Todd, P (۲۰۰۵). A theoretical integration of ...
 • نمایش کامل مراجع