بررسی مولفه های مشارکت شهروندی در پایداری زیست محیطی (مطالعه موردی منطقه ۹ ، ۱۰ و ۱۱ شهرداری مشهد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 168

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_2558

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

پیشرفت روزافزون جوامع ، معنای مشارکت را به تمامی عرصه های زندگی اجتماعی بسط داده است .امروزه با توجه به مشکلات دفع مواد زاید شهری و آلودگی محیط زیستی این مواد بر روی منابع طبیعی و اکوسیستم ، لزوم مشارکت مردمی در مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست اجتناب ناپذیر شده است . در تحقیق حاضر ضمن بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت مردمی در مدیریت پسماند مناطق ۹، ۱۰ و ۱۱ شهر مشهد، مدل مفهومی مشارکت مردم در مدیریت پسماند ارایه گردیده است . جامعه آماری هدف، کلیه شهروندان بالای ۱۲ سال ساکن مناطق مذکور و حجم نمونه توسط فرمول کوکران در سطح اطمینان ۹۵ % محاسبه شده است . روش نمونه برداری ، شبه خوشه ای چند مرحله ای و روش تحقیق ، توصیفی از نوع پیمایشی به روش مقطعی می باشد . گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه صورت پذیرفت . برای ارزشگذاری کمی پاسخ های سوالات پرسش نامه از طیف لیکرت استفاده شده است . فرضیه تحقیق ، پس از گردآوری اطلاعات، به کمک نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و پس از انجام آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه مشخص گردید از میان عوامل تاثیرگذار (جنسیت ، سن ، تحصیلات، تعداد افراد خانوار، درآمد و آموزش) عامل آموزش ارتباط معنی داری با میزان مشارکت مردم در مدیریت پسماند دارد.

نویسندگان

مهدی تویسرکانیان

کارشناس تحقیق و مطالعات سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد مقدس

محمدحسین تقدمی حریری

کارشناس مهندسی فضای سبز شهرداری مشهد مقدس

مجتبی صداقت دباغ

مدیر پایانه مسافربری راه ابریشم شهرداری مشهد مقدس

سعید حمیدی فر

رئیس اداره اجرایی کمیسیون بند ۲۲ شهرداری مشهد مقدس