بررسی راهبردهای توانمندسازی مدیران شهری براساس الگوی شهر شهروندمدار (با تاکید بر آموزش به روش منتورینگ و کوچینگ )مطالعه موردی: نواحی ۱۲۴گانه شهرداری تهران

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 77

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_2071

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

تهران با جمعیت بالغ بر۹میلیون نفر و مساحت ۶۱۵ هکتار به عنوان پایتخت ایران است و باتوجه به جایگاه سیاسی ، اجتماعی و اقت صادی ویژه مورد توجه بوده و رشد و گسترش کالبدی ، فضایی و جمعیتی و نیز تعدد و پیچیدگی مسائل و چالشهای شهری آن به عنوان نقطه سیبل شهرهای ایران قابل تعریف است . لذا افزایش کیفیت نگهداشت آن نیازمند بکارگیری مدیرانی متعهد، متخصص و توانمند جهت بررسی و حل مسائل چندوجهی آن است که این مهم به جز با سیاست گذاری هدفمند جهت تقویت توان و تخصص مدیران شهری می سر نمیگردد. هدف از این پژوهش معرفی الگوهای کارآمد جهت توانمندسازی مدیران نواحی ۱۲۴گانه شهرداری تهران و بررسی مزایای استفاده از روشهای "منتورینگ و کوچینگ "بوده که سبب افزایش رضایتمندی شهروندان می گردد. بررسی ها نشان مید هد لازم ا ست پس از شناخت ابعاد، ویژگیها، فرهنگ ، ساختار سازمانی و منابع انسانی موجود، نسبت به بررسی موانع و چالشهای پیش رو جهت ارتقاء عملکرد و چابکسازی هر یک از مناطق اقدام نموده و پس از اولویت بندی و وزن دهی مولفه های توانمندسازی مدیران و کارشنا سان (ازجم له ب عد روانشناختی ، انگیزه و تعهد شغلی ، مدیریت دانش ، جانشین پروری ، استعدادیابی و ...)، نسبت به تدوین و ارا ئه الگوی راهبردی و ن ظام توانمندسازی نیروی انسانی اقدام گردد.

کلیدواژه ها:

توانمندسازی مدیران ، نواحی ۱۲۴گانه شهرداری تهران ، منتورینگ ، کوچینگ

نویسندگان

منا مسعودی آشتیانی

دستیار مدیرکل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران

علی اقیان

معاون فنی و اجرایی اداره کل هماهنگی، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران