بررسی اثرات میانقاب بنایی بر روی رفتار لرزه ای قاب بتن مسلح یک طبقه یک دهانه تحت اثر بارگذاری چرخه ای

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_1778

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در طراحی سازه های قابی تحت اثر بار جانبی از اثر میانقابها بر روی سختی صرف نظر شده و همواره فرض می شود که با این کار حاشیه -ی اطمینانی در عملکرد ساختمان تحت بار جانبی ایجاد شده است . درصورتی که با توجه به تعداد میانقابها در سازه های مختلف و مطالعات انجام شده روی سازه های تحت نیروی زلزله مشاهده می شود که اثر میانقابها روی سازه بسیار مهم تر از چیزی است که تاکنون تصور شده است . هنگامی که داخل قابی را با دیوار پر می کنیم خواص مکانیکی آن نظیر سختی ، مقاومت و شکل پذیری و درکل پارامتر های لرزه ای به طور چشم گیر تغییر می کند، به گونه ای که نمی توان با جمع ساده خواص قاب و دیوار تنها به خواص قاب مرکب دست یافت . در این تحقیق چهار نمونه شامل قاب خالی ، قاب مرکب بدون بازشو، قاب مرکب دارای بازشوی پنجره، قاب مرکب دارای بازشوی درب، تحت بارگذاری رفت و برگشتی به ترتیب ، در نرم افزار OpenSees مدلسازی شدند. در نهایت مقاومت نهایی ، سختی ، شکل پذیری و میزان انرژی مستهلک شده مورد بررسی قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

میانقاب ، قاب بتن مسلح ، بار رفت و برگشتی ، بازشو ، سازه

نویسندگان

رضا مرادی

دانشجوی دکتری سازه ، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ، کرمانشاه ، ایران

ابراهیم خلیل زاده وحیدی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه رازی ،کرمانشاه ، ایران