بهبودکیفی وافزایش ماندگاری فیله های تاس ماهی ایرانی Acipenser persicusتوسط عصاره پیاز طی نگهداری دردما 4 درجه سانتیگراد

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 962

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FUNCFOOD02_090

تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1391

چکیده مقاله:

درمطالعه حاضراثرعصاره پیازبربرخی جنبه های کیفی فیله های تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus طی 8 روز نگهداری دردما 4 بررسی شد. فیله های ماهی درمحلول های حاوی عصاره پیازباغلظت های 1% 2/5% و5% غوطه ورشده وجهت انجام آزمایشات درروزهای 20،4 8 دریخچال نگهداری شدند. ترشیدگی اکسیداسیونی فیله ها توسط شاخص های تیوباربیتوریک اسیدTBA) اسیدهای چرب آزاد pH ،(FFA) وارزیابی حسی (بو، طعم و رنگ) اندازه گیری شد. بااستفاده ازشاخص TBA مشخص گردیدکه غوطه وری درعصاره پیازباغلظت های 2/5% و5% سبب کاهش عمده درشکل گیری مالون دی آلدهیددرمقایسه بانمونه های شاهدشده است. باگذشت زمان میزانFFA و TBA درتمامی تیمارهاافزایش پیداکردواین درحالیست که نمونه های تیمارشده باعصاره پیاز 2/5% و5% درمقایسه باسایرتیمارهاکمترین میزان اسیدهای چرب آزادرانشان دادند.

نویسندگان

سارا حق پرست

گرگان، کمربندی، شهرک مولوی،

حدیثه کشیری

گرگان، گلشهر، شهرک ایثار، بلوک

بهاره شعبان پور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات

غلامحسین علی پور

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • )Ashie INA, Smith JP, Simpson BK. 1996.spoilage and shelfish extension ...
 • )Block. 1985. The chemistry of garlic and onions, Scientific American ...
 • )Dragoev, S _ G, Kiosev, D .D., Danchev, S .A. ...
 • )Egan, H., Krik, R.S., and Sawyer, R. 1997.Pearsons chemical Analysis ...
 • )Huang, S.W., Hopia A, Schwarz, K., Frankel, EN and German, ...
 • )Imaida, K, . Fukushima, S, . Shirai, T. Ohtani, M. ...
 • )Insall, L., 2003. What are food additives and why are ...
 • )Kose, S _ , Karacam, H. , Ktlu, S., and ...
 • )Ladikose, D.and Lougovoise, V .(1990). Lipid oxidation in muscle food: ...
 • Melton, S.L., 1983. Methodology for following lipid oxidation in muscle ...
 • )Lanier, T.C., 1992. Measurement of surimi composition and functional properties. ...
 • )Lin, C.C. and Liang, J.H.(2002). Effect of antioxidans on the ...
 • )Liu, F., 1997. Antioxidative activities of spices in catfish products. ...
 • )Ly, T.N., Hazama, C., Shimoyamada, M., Ando, H., Kato, _ ...
 • )Massa, A.E., Palacios, D.L., Paredi, M.E, and Crupkin, M .Postmorte. ...
 • )Mia, J. and Kinsella, J. E. 1980. Composition and lipids ...
 • )Neuhouser, M.L.2004. Dietry flavonoids and canceer risk: evidence from human ...
 • )Nuutila, A.M., Puupponen-P imia, R., Aarni, M. and Oksman- Caldentey, ...
 • )Okonkwo, T.M., Obanu, Z.A.and Okotete, I.O.(1993).Effects of citric acid, onion ...
 • )Ramanathan, L. , Das, N.P.(1 992).Studies on the control of ...
 • )Serdarglu, M., and., Felekoglu. 2005. Effects of using rosemary extract ...
 • )Silva, J.L.and Ammerman, g.r, 1 993 .cmposition, lipid change and ...
 • )Stavric, B.1997. C hemoprev entive agents in foods. In: T. ...
 • )Stodolnik, L. _ Stawicka, A. _ Szczepanik, G. , and ...
 • )Suh, H.J., Lee, J.M., Cho, J.S., Kim, Y.S and Chung, ...
 • )Suvanich, V., Jahncke, M.L, and Marshall, D.L. 2000. Changes in ...
 • )Tang, X., Cronin, D.A.2007.The effects of brined onion extracts On ...
 • )Valenzuela, A., Sanhueza, J., and Nieto, S., 2002. Differential inhibitory ...
 • نمایش کامل مراجع