استخرا پوشش اراضی با استفاده از تکنیک های شی ءگرا (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه )

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 52

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU02_1239

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1401

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف تهیه نقشه پوشش اراضی به همراه اعمال شاخص های شوری جهت نمایان شدن پهنه های نمکی با استفاده تصویر لندست به همراه تکنیک های شی ءگرا در حوضه دریاچه ارومیه صورت پذیرفت . در این مطالعه برای شناسایی و تعیین پوشش اراضی ، از روش تعیین آستانه به همراه شاخص های مختلف شوری جهت تهیه نقشه پوشش اراضی و برای شناسایی پهنه های شوری استفاده گردید و در پایان میزان دقت طبقه بندی با استفاده از نقاط کنترل زمینی مورد ارزیابی قرار گرفت . در این نوع طبقه بندی علاوه بر اطلاعات طیفی ، از اطلاعات بافت و محتوا نیز استفاده می شود. بعد از انجام سگمنت سازی، انواع مختلف شاخص های شوری، روشنایی و شاخص پوشش گیاهی و همچنین اطلاعات بافتی ((GLCMروی تصاویر اعمال شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد روش تعیین آستانه با دقت طبقه بندی معادل ۹۱/۰ و ضریب کاپا معادل ۸۹/۰ نتایج قابل اعتمادتری دارد و حاکی از توانایی بالای پردازش شی گرا در طبقه بندی پدیدههای سطح زمین است . نتایج بدست آمده نشان از پیشروی پهنه های نمکی داشته و در آینده ی نه چندان دور خطر طوفان های نمکی برای استانهای همجوار را در پی خواهد داشت . همچنین به دنبال خشکی دریاچه ، کشاورزی و امنیت غذایی این حوضه با خطر جدی مواجه خواهد شد که پیرو آن پدیده مهاجرت ساکنان نیز اتفاق خواهد افتاد که مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت .

نویسندگان

رقیه انصاری قولنجی

کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی– دانشگاه تبریز