طراحی و حل مدل زمان بندی زنجیره تامین استوار در شرایط فازی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 69

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COMPUTER07_059

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله یک مسئله زمانبندی و مسیریابی زنجیره تامی ن یکپارچه در شرایط فازی در نظر گرفته شده است. هدف مسئله به حداقل رساندن کلتاخیر وزنی و هزینه های حمل و نقل با توجه به هزینه های ثابت وسایل نقلیه و هزینه های سفر شبکه است که در آن هزینه سفر، زمان حمل و نقل وزمان انجام کار با عدم قطعیت مواجه است. در این مقاله راهکار فازی برای غلبه بر عدم قطعیت حاکم بر مسئله انتخاب شده است. یک مدل برنامهریزی ریاضی فازی برای مسئله پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه هدف برنامه ریزی زنجیره تامین استوار است، از اندازه لزوم فازی برای حل مسئلهدر شرایط عدم قطعیت استفاده شده است. مدل نهایی با استفاده از نرم افزار بهینه سازی AMPL حل شده است و نتایج عددی ارائه شده است.

نویسندگان

ملیحه نیک سیرت

گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه صنعتی بیرجند، بیرجند