طراحی اکولوژیک بر مبنای استفاده از گیاهان بومی در ارتفاعات (نمونه موردی: ارتفاعات جنوب شرق شیراز- معراج)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO08_029

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

طبیعت، با وجود مقاومت و استحکام خود از حساس ترین و شکننده ترین اکوسیستم ها ی جهان به شمار می آید. در سالیان اخیر در ااثر عواملیاز قبیل گسترش شهر ها، احداث جاده ها، بهره بردار ی بی رویه از منابع و گردشگری در کوهستان، مسائلی همچون تغییرات آب وهوایی،فرسایش خاک ، سیل ، تخریب پوشش گیاهان بومی و جایگزینی با گیاهان غیر بومی بروز کرده اند. در بکارگیری گیاهان بومی در منظر شهری،استفاده از طراحی کاشت مناسب ورعایت اصول طراحی منظر به منظور ایجاد فضای سبز زیبا و مورد پسند شهروندان بسیار مهم است. در مقالهحاضر مزایا ومحدودیت های ناشی از کشت گیاهان بومی در فضای سبز شهری و همچنین عوامل موثر در طراحی مناسب این گونه ها با تاکیدبرمناطق خشک بررسی شده است. و این موضوع به طور موردی در پارک کوهستانی معراج (شهرداری منطقه ۷ شیراز) در این پژوهش از روشتحقیق تحلیلی_توصیفی استفاده شده و منابع کابخانه ای اصلی ترین منابع مطالعاتی بوده اند که در کنار اطلاعاتی که به صورت میدانی از بسترطراحی گردآوری گردیده اند، منابع مطالعاتی را تشکیل میدهند.واستفاده از گیاهان بومی در طراحی این پارک بررسی شده است که در نتیجهمنظری طبیعی و پایدار و سازگار با محیط ارا ئه شده است که می تواند الگویی قابل تعمیم برای طراحی پارکهای کوهستانی باشد . پارکهاییکه علاوه بر هزینه های نگهداری پایین ، به واسط ه سازگار ی با کوهستان ، تبدیل به مکانی مناسب برای حفاظت از گیاهان بومی میباشند. (زهرا کریمیان،گیاهان بومی در منظر شهری).

نویسندگان

مرضیه نیکی

کارشناسی ارشد محیط زیست شهرداری شیراز