تحلیل بناهای فرهنگی دوره ی پهلوی با سبک آرت دکو(نمونه موردی استان یزد)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 260

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEE02_003

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1401

چکیده مقاله:

حکومت پهلوی سعی داشت ساختار سینما را در جهت خواست های خود، مصادره به مطلوب کند وبه خدمت گیرد، البته تا اندازه زیادی نیز موفق شد. با توجه به تنش های ایجاد شده در ایران میتوان بیان کرد که در حال حاضر معماری مدرن فراگیرترین سبک معماری در شهرهای ایران شدهاست. مشاهده برخی آثار معماری در ایران (به ویژه یزد) که آشکارا تحت تاثیر برخی از گرایشهای سبکی این جنبش قرار دارد،نشان از ورود گسترده این جنبش هنری غرب و معماری معاصرایران در مقطعی خاص دارد.هدف از تدوین این پژوهش بررسی اثربخشی سبک آرت دکو در دورهی پهلوی بر عرصه ها و روابط فضایی استان یزد و..... است . روش تحقیق در این مقاله، توصیفی، ازنوع تحلیل محتوا و بر استدلال منطقی مباحث استوار است. هم چنین مطالعه اسنادی و کتابخانهای اساس بیان، تحلیل، توصیف و تفسیر مطالب موجود در این مقاله را تشکیل می دهند.در تحقیقتوصیفی محقق به دنبال چیستی و شناخت و تبیین خصوصیات بناهای فرهنگی سبک آرت دکودر یزد ، ...... و توصیف استنباط این بناها استفاده شده است . پژوهش حاضر نخست به تعریفخصوصیات و ویژگی های شکل گیری معماری ارت دکو در غرب و سپس با بررسی وجود و حضورآن در ایران و یزد و ........ ، با نگرش تطبیقی و مقایسه ای به اولین آثار معماری مدرن می پردازد.این بناها در جداولی و پوتینوس منفی تبلیغ و تهییج شده هستند ارایه می کردند. این نهاد در تهنشان خواهد داد که علی رغم تنوع سبکی موجود در معماری دوران پهلوی در ایران معاصر تمامیاین معماری زیرمجموعه های سبکی جنبش ارت دکو می باشد.

نویسندگان

سعید گودرزی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک