بررسی روشهای تخمین طول عمر مواد کامپوزیتی تحت اثر عوامل محیطی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 119

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANCOPM03_030

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1401

چکیده مقاله:

امروزه کامپوزیت ها به عنوان مواد مهندسی مناسب برای کاربردهای مختلف شامل قطعات اتومبیل ، سازه های هوافضایی ، صنایع دریایی و نفتی طراحی و ساخته شدهاند. مزیت های برجسته این مواد از جمله سبکی ، مقاومت و استحکام نسبت به وزن بالا در مقایسه با مواد دیگر باعث توسعه کاربرد آنها شده است . از طرفی قرار گرفتن قطعات کامپوزیتی در معرض شرایط محیطی متفاوت می تواند منجر به ایجاد تغییرات دائمی در رفتار و خواص مکانیکی این مواد گردد. ازاین رو بررسی تاثیرات شرایط محیطی بر دوام و طول عمر قطعات کامپوزیتی ، به عنوان یکی از الزامات کلیدی طراحی در صنایع مختلف مطرحشده است . چنین سازه هایی باید طوری طراحی شوند که در برابر شرایط محیطی اعمال شده در طول عمر مفید سازه مقاومت کنند. به صورت کلی مدل های پیش بینی طول عمر مواد کامپوزیت تحت اثر عوامل محیطی شامل مدل های توسعه داده شده بر مبنای تئوری نرخ انرژی جنبشی ، رویکرد پدیدار شناختی ، پیرشدگی تسریع شده و روش برهم نهی می باشند. در روش های مبتنی بر تئوری نرخ انرژی جنبشی (برهم نهی زمان-دما) ، بین عمر پیش بینی شده مورد نیاز برای یک خاصیت معین و دمای آزمایش یک رابطه مرتبه اول لگاریتمی بر قرار می شود. در رویکرد پدیدارشناختی روابط جبری تخمین عمر بر مبنای شناخت تجربی پدیده ها ارائه می شود . در روش پیرشدگی تسریع شده با توجه به اینکه فرآیند طبیعی پیرشدگی کلی در بسیاری از مواد پلیمری همواره کند است و مشاهده اثرات پیرشدگی در یک مقیاس زمانی عملی بسیار دشوار می باشد. از آزمایش های تسریع شده برای تعیین طول عمر مواد استفاده می -شوند به نحوی که با تسریع فرایند پیرشدگی امکان پیش بینی رفتار بلند مدت مواد را فراهم کنند. رویکرد برهم نهی به اثرات ناشی از ترکیب عوامل محیطی (عمدتا رطوبت و دما) می پردازد. بنابراین آسیب وارد شده به مواد کامپوزیت ، به دلیل اثرات ترکیبی عوامل محیطی بر مبنای جمع آثار هر یک از این عوامل تخمین زده می شود. نظر به اهمیت این موضوع، در این مقاله ضمن بررسی انواع مختلف روشهای پیش بینی طول عمر کامپوزیت های پلیمری تحت اثر عوامل محیطی ، ویژگی ها و محدوده های کاربرد این روشها مقایسه شده است .

کلیدواژه ها:

کامپوزیت های پلیمری -پیش بینی طول عمر-عوامل محیطی -پیرشدگی .

نویسندگان

محمد لطیفی

استادیار گروه مکانیک ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

علی روستائی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران