بررسی مفهوم توکل در آیات و احادیث و آثار آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF09_053

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1401

چکیده مقاله:

توکل یکی ا ز فضائل اخلاقی و به معنای اعتماد و اتکا به خداوند د ر همه ی امو ر زندگی است .توکل باید تنها بر خدا باشد؛ زیراجهان هستی و همه قوانین و اسباب و مسببات آن، آفریده اوست . د ر آیات و احادیث مختلف به توکل و آثار و درجات آناشاره شده است و لازمه تحصیل توکل، شناخت و آگاهی نسبت به آثا ر آن است؛ زیرا هر اندازه انسان نسبت به آثا ر توکلعلم و آگاهی کسب کند شوق بیشتری نسبت به تحصیل توکل د ر او ایجاد می شود. د ر این مقاله به تشریح معنا و مفهومتوکل، توکل د ر آیات قرآن، توکل در احادیث، آثا ر توکل و درجات توکل پرداخته ایم؛ که آثار آن عبارتند ا ز: فائق آمدن برنفس، رهایی از ترس و اضطراب، عزت و آرامش و بی نیا زی از خلق، امیدوا ری، قدرت تصمیمگیری، توکل و سیلهسهولت تحمل مصائب، توکل خالصانه موجب یا ری خدا و دو ر شدن ا ز صفات رذیله است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آریان انصاری

کارشناسی الهیات،پردیس شهید رجایی ارومیه