CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

معرفی کلون انار پرپر گل سفیدPunica granatum var Ibescens حاصل شیمر

عنوان مقاله: معرفی کلون انار پرپر گل سفیدPunica granatum var Ibescens حاصل شیمر
شناسه (COI) مقاله: ANAR01_068
منتشر شده در همایش ملی انار در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

عماد شامنصوری - اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
مصلح الدین رضائی

خلاصه مقاله:
سه واریته انار پرپر شامل گل سفیدIbescensگل قرمزو گل دو رنگ یا ابلقWarigata با داشتن گ ل ه ای درشت،پرپر و با دوام به لحاظ تحمل زیاد در شرایط نامساعد مانند کم آبی ، شوری، دمای زیاد و کم، قابلیت توسعه در فضای سبز شهری را دارامی باشد. همچنین در پروژه های بهنژادی، امکان تلاقی ارقام زینتی با ارقام تجاری به منظور ایجاد تنوع در برخی از خصوصیات از جمله رنگ گل مطرح است که ممکن است به ارقام مقاوم به کرم گلوگاه منتهی شود . در مطالعه ای که از سال 1388 درمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان آغاز گردیده، با یافت شدن یک مورد ازبوته ای که دارای یک شاخه با گ ل های پرپر سفید بود، اقدامبه ایجاد کلون توسط قلمه خشبی از هردو قسمت گل سفید و گل قرمز ابلق شد تا ثبات ژنتیکی این پدیده و استقلال آن از عوامل محیطی بررسی شود . همچنین بذر از تنها میوه تشکیل شده در قسمت موتاسیون یافته برداشت و پس از 95 روز استراتیفیکاسیون درلایه های ماسه مرطوب در دمای بین 4 تا 7 درجه سانتی گراد در گلخانه سرد کاشته شد . نتایج نشان می دهد که بر اساس آزمون t صفات 1- درصد گیرائی ( حدود 85 %)، میزان رشد طولی در سال اول ( حدود 50 سانتی متر ) و تعداد شاخه فرعی 3/2 عدد ) در هر عدد ) در هر گروه حاصل ازدو قسمت گل سفید و گل قرمز فاقد اختلاف معنی دار است . 2- رنگ گلبر گ های تولید شده در قلمه های واجد گل با منشاء اولیه آن ( قسمت موتاسیون یافته و قسمت اصلی ) مطابقت دارد . 3- دمبرگ همه بوته های کلون گل سفید فاقد رنگ دانه قرمز می باشند.( برعکس قسمت گل قرمز و سایر ارقام تجاری ). 4- دمبرگ دانهال های حاصل از کاشت بذر میوه تشکیل ش ده در قسمت موتاسیون یافته فاقد رنگدانه قرمز است . 5- مقایسه بین فرم و اندازه برگ و سایر خصوصیات مورفولوژیک دردوکلون تهیه شده از دو قسمت درختچه تفاوتی را نشان نمی دهد. شواهد موجود حاکی از وقوع شیمر ( بافت ناهمسانی) از نوع سکتوریال است که در آن جهش از یک سلول اصلی نوک ریشه آغاز می شود و شاخساره نابجائی که از قسمت جهش یافته برمی خیزد، خصوصیت یک گیاه کاملاً جهش یافته را بروز می دهد

کلمات کلیدی:
انار زينتي، بافت ناهمساني، بهنژادي انار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/160743/