بررسی نقش مولفه های مدیریت استراتژیک در سازمانها )مطالعه موردی: شهرداری قروه(

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICAMIB11_057

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1401

چکیده مقاله:

رویکرد استراتژیک در مدیریت به مفهوم به کارگیری فنون و روش هایی نوین است که سازمان بتواند با اتکا به آنها در برابر محیط ناپایدار واکنش مناسب نشان داده و منابع انسانی را در جهت کسب مزیت رقابتی بسیج کند این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی عملکرد سازمانی با تاثیر نقش مولفه مدیریت استراتژیک در سازمانها انجام شده است بدین منظور جامعه آماری پژوهش کارکنانشهرداری قروه انتخاب شدند. تحلیل فرضیه های تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام یافت، نشان می دهد کهمدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد همچنین در بررسی فرضیه های فرعی پژوهش، تاثیر تمامی مولفه های مدیریت استراتژیک و عملکرد سازمان بصورت مثبت و معنادا ر تایید شد.

نویسندگان

فواد شاهمرادی

کارشناس علمی کاربردی آلودگی محیط زیست دانشگاه ملایر

سامان سلیمانی

کارشنا سی ارشد علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس