تجزیه آدمیان برای حل مسائل اشتورم-لیوویل کسری سازگار

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCFSTS01_075

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1401

چکیده مقاله:

تقریب عددی مقادیر ویژه و توابع ویژه مسائل اشتورم - لیووبل کسری سازگار، که شامل مشتقات کسری سازگار ازمرتبه α و β؛ β≤۱؛ α>۰ است. در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده را می توان بر روی حل عددیمعادله موج و انتشار کسری سازگار پیاده سازی کرد. نتایج نشان دهنده سادگی و کارایی روش عددی است. همچنین درجداول و نمودارهاء برای مقادیر ویژه مختلف مسئله در نظر گرفته شده. نتایج ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

مشتق و انتگرال کسری سازگار ، عملگر های اشتورم - لیوویل کسری ، توابع و مقادیر ویژه ، روش تجزیه آدومیان

نویسندگان

حمیدمرتضی اصل

گروه رباضیات و علوم کامپیوتر . واحد شبستر. دانشگاه آزاد اسلامی. شبستر . ایران