عوامل موثر بر پذیرش سیستم تجزیه و تحلیل داده های بزرگ طبق مدل پذیرش فناوری : رویکرد معادلات ساختاری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 142

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DTCO01_011

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

چکیده مقاله:

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ به دلیل مشارکت نوآورانه آن در تصمیم گیری و توسعه استراتزیک در سراسر حوزه مراقبت های بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، این مطالعه مکانیسم پذیرش تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در سازمان های مراقبت بهداشتی را برای بازرسی عناصر مرتبط با قصد رفتاری با استفاده از مدل پذیرش فناوری و الگوی مناسب تکلیف فناوری بررسی کرد. با استفاده از یک پرسشنامه نظرسنجی، ۲۲۴ پاسخ معتبر در AMOS v۲۱ برای آزمون فرضیه ها تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق بیان می کند که اعتبار مدل پذیرش فناوری همراه با تناسب تکلیف فناوری به افزایش نیات رفتاری برای استفاده از سیستم تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در مراقبت های بهداشتی کمک می کند و در نهایت به استفاده واقعی منجر می شود. در این میان، اعتماد و امنیت سیستم اطلاعاتی نیز بر قصد رفتاری استفاده از آن تاثیر مثبت داشت. مقاومت کارکنان در برابر تغییر عامل کلیدی شکست سیستم نوآورانه در سازمان ها است و در این مطالعه ثابت شده است که رابطه بین قصد استفاده و استفاده واقعی از تجزیه و تحلیل داده های بزرگ در مراقبت های بهداشتی را تعدیل می کند. نتایج ما می تواند توسط سازمان های مراقبت های بهداشتی برای توسعه درک اجرای تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و ارتقای توانمندسازی روان شناختی کارکنان برای پذیرش این سیستم نوآورانه اجرا شود.

کلیدواژه ها:

تجزیه و تحلیل داده های بزرگ مدل پذیرش فناوری تناسب وظیفه-فناوری مرااب های بهداشتی

نویسندگان

فاطمه استکی اورگانی

دکتری بازیابی اطلاعات- دانشگاه تهران- رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات شرک عمران شهر هدید بهارستان (وزارت راه و شهرسازی)