پیلی مایکوباکتریوم ها و کاربردهای آینده نگر آن

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBCFM01_078

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: مطالعه حاضر به پیلی به دست آمده از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، روش های تولید پیلی و استفاده از پیلیبرای القای پاسخ ایمنی در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مربوط می شود. این مطالعه همچنین پروتئینها و پپتیدهایی را که از ترکیبات پیلی هستند و آنتی بادی هایی که به پیلی متصل می شوند، ارائه میکند، به طور کلی هدف از انجام این مطالعهبررسی پیلی مایکوباکتریوم ها و کاربردهای آینده نگر آن می باشد.موارد و روش کار: این مطالعه به صورت مرور نظام مند در مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی بیمارستان مسیح دانشوری انجام گردید، در این مطالعه تمامی مقالات و مطالعات مرتبط با موضوع پیلی در مایکوباکتریوم ها، کاربرد آینده نگر پیلی در مایکوباکتریوم از پایگاه های علمی معتبر چون Scopus، SID، Pubmed، Medline و google scholar جستجو و استخراج گردید، در نهایت نیز تمامی منابع های معتبر از لحاظ محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: نتایج بررسی ها نشان داد که با استفاده از رنگآمیزی منفی و میکروسکوپ الکترونی ، کشف شد که مایکوباکتریها، ازجمله پاتوژن انسانی M. tuberculosis، ساختارهای سطحی ظریفی به نام پیلی تولید میکنند. در بسیاری از مطالعات تجزیه و تحلیل طیف سنجی جرمی نشان داد که پیلی خالص شده از M. tuberculosis از زیر واحدهای پروتئینیکدگذاری شده ORF تشکیل شده است. این پیلی که Mtp نامیده می شود، فیبرهایی با قطر ۵-۲ نانومتر بسیار تجمعی هستند و توسط آنتی بادی های IgG موجود در سرم بیماران سل شناسایی می شوند.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد که Mtp در طول عفونت انسان تولید می شود. اتصال Mtp به لامینین پروتئین ماتریکس خارج سلولی در شرایط آزمایشگاهی نشان می دهد که Mtp یک عامل چسبندگی جدید شناسایی شده برای M. tuberculosis است. همچنین نتایج مطالعات نشان داد که از پتانسیل پیلی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس می توان به عنوان اهداف مداخله درمانی و توسعه آزمایشهای تشخیصی، توسعه تولید دارو و ساخت واکسن ها جدید مورد بحث قرار داد.

نویسندگان

سامان ایوبی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

پریسا فرنیا

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

پوپک فرنیا

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.،گروه بیوتکنولوژی پزشکی، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

جعفر آقاجانی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

جلال الدین غنوی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

علی اکبر ولایتی

مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی، پژوهشکده سل و بیماریهای ریوی، بیمارستان مسیح دانشوری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.