CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه وضعیت کیفی پروژه های عمرانی در بافت فرسوده و راهکارهای افزایش کیفیت اجرای آن ها (مطالعه موردی بافت فرسوده شهر شیراز)

عنوان مقاله: مطالعه وضعیت کیفی پروژه های عمرانی در بافت فرسوده و راهکارهای افزایش کیفیت اجرای آن ها (مطالعه موردی بافت فرسوده شهر شیراز)
شناسه ملی مقاله: CMUECONF08_072
منتشر شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱ در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

سیدمهدی موسوی - کارمند شهرداری شیراز
مسلم بهروزی - کارمند شهرداری شیراز
محمدامین برومند - کارمند شهرداری شیراز

خلاصه مقاله:
کیفیت ساخت وسازه ای شهری، یکی از مهمترین مسائلی است که در کیفیت زندگی شهروندان تاثیربسزایی دارد. سکونت در خانه های بی کیفیت و یا بهره برداری از بناهای نامناسب، باعث کاهش کیفیتزندگی شهروندان و تقویت احساس ناامنی در آنها خواهد شد. همچنین می توان خاطرنشان کرد کهکیفیت ساختوساز در بخش های مختلف ازجمله معماری ساختمان، اسکلت و سازه بنا، تاسیساتمکانیکی و الکتریکی، عوامل اجتماعی و فرهنگی بایستی به دقت موردتوجه قرار بگیرد. مهمترین نکتهدر ارتباط با افزایش کیفیت ساختمان توجه به ضوابط و مقررات ساختوساز و نیز بررسی، کنترل ونظارت بر شیوه ساختوساز در انطباق با مقررات مذکور می باشد. هدف از این مطالعه شناسایی عواملموثر بر کیفیت ساخت و ساز و ارائه راهکارهای اجرایی جهت افزایش کیفیت آن ها مبتنی بر بهبودکیفیت زندگی شهروندان، صرفه اقتصادی برای کشور و همچنین حفاظت از محیطزیست شهری است.روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است؛ ضمن آنکه تلاش می گردد از طریقمطالعه اسناد ارایه شده از سوی رگانهای مسئول و منابع کتابخانه ای، جستجوی اینترنتی، استفاده ازپرسشنامه محلی و مصاحبه با مسئولین آشنا با موضوع تحقیق مطالب لازم گردآوری شده و سپس بانگاهی کارشناسانه به بررسی آنها پرداخته شود و در نهایت با استفاده از شاخص ها و معیارهایاستخراج شده از ابعاد سه گانه ظاهری، عملکردی و معنایی کیفیت ساخت و ساز پیشنهادهایی به منظورافزایش کیفیت ساخت وسازهای جدید در بافتهای هدف (فرسوده) ارائه می گردد.

کلمات کلیدی:
کیفیت، ساخت وساز، کیفیت زندگی، بافت فرسوده

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1597382/