ماهیتشناسی جنبشهای مذهبی (مطالعه موردی :«مکتب قرآن»)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 64

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSTCONF10_004

تاریخ نمایه سازی: 13 بهمن 1401

چکیده مقاله:

جریان «مکتب قرآن» یکی از حرکت هایی است که در اواخر حکومت پهلوی دوم با استقبال ازسوی جامعه ی اهل سنت درکردستان شکل گرفت و منشا حرکت ها و رویدادهای مختلفی در این منطقه شد. هدف نوشتار حاضر تحلیل مبانی و ماهیت «مکتب قرآن» در قالب یک جنبش مذهبی متاثر از آرای رهبران آن و نیز اسنادی است که توسط این جریان نشر یافته است. در این راستا این سئوال مطرح شده است که با توجه به تقسیم بندی های غالب در باب جنبش های مذهبی به صورت عام و جریان های اسلامی به صورت خاص مکتب قرآن چه جایگاهی در میان جنبش های مذهبی دارد و در پاسخ این فرضیه طرح شده است که «مکتب قرآن» به لحاظ ماهیتی و براساس تقسیم بندی جنبش های دینی در دسته انجمن های مذهبی و در تقسیم بندی جریان های اسلامی در برخی ابعاد نوگرا و در جنبه های دیگر بنیادگرا محسوب می شود. روش این تحقیق مستند به منابع کتابخانه ای و متکی به تحقیقات میدانی مانند مصاحبه بوده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که این جریان می تواند آلترناتیوی مناسب برای جبهه گیری در تقابل با جریان های رادیکال و سلفی در مناطق سنی نشین باشد زیرا ازظرفیت های لازم برای عملکرد به عنوان یک جریان معتدل را دارا می باشد.

نویسندگان

الهه نیک نام

استاد مدعو گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

سیامک بهرامی

استادیار روابط بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمانشاه،کرمانشاه،ایران