اثربخشی تمرین های عملی عصب روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش آموزان با اختلال یادگیری خواندن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 49

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLPSY-6-4_003

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

چکیده مقاله:

هدف:اختلال خواندن یکی از انواع رایج اختلال یادگیری است که به نقص در اکتساب مهارت­ های خواندن اشاره دارد. هدف این تحقیق بررسی اثربخشی تمرین­ های عملی عصب روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش ­آموزان با اختلال یادگیری خواندن بود. روش:طرح پژوهش از نوع نیمه­ تجربی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. به این منظور از بین  دانش ­آموزان نارساخوان در شهر اصفهان در سال تحصیلی ۹۸-۹۹ با استفاده از روش نمونه ­گیری هدفمند و با توجه به ملاک ­های ورود به پژوهش ۳۰ دانش­ آموز انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش( ۱۵ نفر) و کنترل( ۱۵ نفر) گمارده شدند. برای جمع ­آوری داده ­ها از مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم، آزمون عصب شناختی کولیج و آزمون توجه و تمرکز d۲ استفاده شد. داده­ ها به روش تحلیل کواریانس با استفاده از spss-۲۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ­ها: تحلیل داده­ ها نشان داد که آموزش تمرین ­های عصب روانشناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش ­آموزان نارساخوان موثر است(p <۰/۰۱). تمرین ­های عملی عصب روانشناختی می ­تواند رویکرد درمانی موثری در جهت بهبود کارکردهای اجرایی و دامنه توجه دانش ­آموزان نارساخوان باشد.

نویسندگان

mohammad reza moradi

استادیار روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران.

mahboobeh kiany

کارشناس ارشد روانشناسی کودکان با نیاز خاص، دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران.