علت یابی افزایش برخی از جرایم و پیشگیری از آن ها در پرتو نظریه یادگیری اجتماعی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GHANON-6-23_007

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز که با عنوان نظریه تقویت افتراقی شناخته شده چهار عنصر مهم یعنی، همنشینی افتراقی، تعاریف افتراقی، تقویت افتراقی و الگوهای-افتراقی را به عنوان عوامل یادگیری رفتار انحرافی مطرح کرده است. با استفاده از این نظریه و با تمسک به چهار متغیر آن می توان به تجزیه و تحلیل جرم شناسانه و علت افزایش برخی از وقایع جنایی پرداخت.هدف از پژوهش حاضر بررسی علل افزایش و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در خصوص سه پدیده مجرمانه داخلی، یعنی فساد اداری(با تاکید بر رشوه و اختلاس)، خشونت خانگی و قتل های ناموسی(با تاکید بر پرونده قتل رومینا اشرفی) و وندالیسم معترضین و پدیده شایع بین المللی، یعنی گسترش شبکه های تروریستی با تمسک به نظریه یادگیری اجتماعی می باشد.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی – تحلیلی است که داده-های آن با روش کتابخانه ای از اسناد و قوانین و مقررات مر تبط جمع آوری شد.یافته ها و نتایج: برای پیشگیری از افزایش جرایم فساد اداری، خشونت خانگی و وندالیسم معترضین و همچنین گسترش شبکه های تروریستی از منظر یافته های تئوری یادگیری اجتماعی لازم است از رسانه ای شدن بیش از حد و غیرکارشناسانه چنین رفتارهای مجرمانه-ای خودداری گردد. دوره های آموزشی در برنامه آموزشی ادارات گنجانده شود که بر صداقت کاری کارمندان تاکید گردد.

نویسندگان

راضیه صابری

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران