ارزیابی تامین اعتبار پروژه های شهرداری منطقه یازده کلانشهر شیراز بواسطه ریسک های حسابداری (توسط تحلیل AHP)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 30

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF08_022

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

عدم مطالعه و عدم برآورد صحیح و دقیق اعتبار مورد نیاز اجرای پروژه های شهری توسط شهرداری شیراز، تامین اعتبار به منظور اتمام پروژه ها را با مشکل مواجه ساخته و موجب طولانی شدن زمان اجرای کار، افزایشهزینه ها، نیمه تمام ماندن پروژه ها و عدم بهره برداری به موقع شده است. همچنین تامین اعتبار برای پروژه هایی که فاقد برنامه عملیات اجرایی مشخص هستند، موجب عدم شروع کار شده است. اغلب پروژه های شهری شیراز با این مشکل روبه رو هستند. از سویی واگذاری پروژه های فرامنطقه ای به منطقه بدون توجه به توان اجرایی منطقه موجب تاخیر در اجرا یا عدم اجرای پروژه ها شده است. با توجه به لزوم بررسی چالش های مالی و حسابداری پروژه های زیربنایی شهری در شهرداری منطقه یازده کلانشهر شیراز و با توجه به اینکه مطالعاتی که در ایران و با توجه به ویژگی های خاص پروژه های شهر شیراز به عنوان یکی از پنج کلانشهر کشور هنوز همانگشت شمار است و دارای با پتانسیل های فراوان می باشد، صورت نگرفته است، نیاز به مطالعه بیشتر در این زمینه احساس می شود. برای این مهم از تحلیل سلسله مراتبی AHP بهره برده شده است. شایان ذکر است که این فرآیند یکی از جامع ترین روش های طراحی شده برای تصمیم گیری با شاخص های چندگانه است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم، با توجه به شاخص هایی که توسط تصمیم گیرندگان تعیین می گردد، به کار گرفته می شود. فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی و کمی را به طور همزمان امکان پذیر می سازد. برای این امر تلاش شده است فاکتورهای موثر توسط تحلیل سلسله مراتبی(AHP) با مدل های ExpertChoice و SPSS مورد تحلیل قرار گیرد و راهکارهایی جهت رفع چالش های مالی و اجرایی پروژه های زیربنایی شهری در حوزه منطقه یازده شیراز ارائه شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا حاجی وندی

کارشناس امور مالی و اقتصادی شهرداری منطقه یازده شهرداری شیراز، شیراز، ایران