ممیزی شهری و بررسی وضعیت عقب نشینی گذر ها با استفاده GIS (مطالعه موردی حوزه ۲ منطقه ۷ شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_035

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

به دلیل رشد فزاینده شهرنشینی بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا امروزه، با موضوع کمبود زمین برای ساخت و ساز وهمچنین رکود اقتصاد بهره برداری از زمین و املاک مواجه شده اند و کارشناسان و برنامه ریزان شهرها برای مقابله با اینمشکلات به فکر مدیریت بهینه املاک افتاده اند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تولید اطلاعات جامع از املاک شهری جهتبهبود وضعیت مدیریت املاک در کلان شهر شیراز با رویکرد اجرایی می باشد. محدوده مورد مطالعه این پروژه در حوزه ۲منطقه ۷ شهرداری شیراز واقع شده است. روش مطالعه این پژوهش از نوع تحقیقاتی و میدانی است و از نرم افزاری Excel، Arc GIS و Google earth استفاده شده است. کوچکترین واحد این پژوهش زمین ملکی شهری است و بررسی ها به صورت سلسه مراتبی در سطح ملک، بلوک و حوزه شهری پرداخته شد. ۱۰۴۱ ملک در ۳۰ بلوک در این حوزه شهری شناساییو اطلاعات آنها جمع آوری و ثبت گردید. پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی املاک این حوزه در بستر GIS صورت پذیرفت.وضعیت عقب نشینی موضوع مهمی است که برای کالبدی شهری و رعایت حریم معابر لازم است. در ۵ بلوک (بلوک هایشماره ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۵ و ۱۶۰) ملک های وجود دارند که عقب نشینی گذر ها را رعایت نشده است. بر اساس نتایج از ۱۰۲۴ ملک، ۱۷۳ ملک که حدود ۱۷ درصد املاک را شامل می شوند عقب نشینی رعایت نشده است و ۸۳ درصد ملک ها که۸۶۸ ملک می باشند عقب نشینی رعایت شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد داده آمایی املاک شهری در بستر GISمی توانند به عنوان ابزاری مهم در مدیریت و ساماندهی شهری نقش اساسی ایفاء نموده و به ما کمک می نماید تا با دیدیآینده نگر و جامع، در راستای توسعه پایدار شهری قدم بر داریم.

کلیدواژه ها:

، GIS ، داده آمایی املاک شهری ، شهرداری شیراز ، منطقه ۷ شهرداری شیراز

نویسندگان

کورش زندی پور

کارشنارس فنی شهرداری شهرداری منطقه چهار ، شهرداری شیراز

فاطمه محبی ابیوردی

کارشناس امار و برنامه ریزی شهرداری منطقه هفت، شهرداری شیراز

منوچهر محبانی

کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری منطقه ده، شهرداری شیراز

سیاوش نامداری

کارشناس درآمد معاونت مالی و اقتصادی ، شهرداری شیراز