کاربرد GIS در پهنه بندی درصد اشباع خاک (S.P) خاک فضای سبز شهری (مطالعه موردی: منطقه دو شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 38

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAMYARCONF16_028

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1401

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی درصد اشباع خاک (S.P) در حوزه مدیریت فضای سبز شهری و تهیه نقشه هایپهنه بندی درصد اشباع خاک با استفاده از تکنیک های زمین آمار در GIS صورت گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه محدوده های فضای سبز منطقه دو شهرداری شیراز بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید.تعداد ۳۰ نمونه از عمق ۰ تا ۳۰ سانتیمتری خاک محدوده های فضای سبز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شدند. انتخابنقاط نمونه برداری بر اساس تراکم و پراکنش محدوده های فضای سبز برای انجام نمونه برداری صورت گرفت، سپس نمونه هابرای آنالیز خاک به آزمایشگاه انتقال یافت و درصد اشباع خاک خاک اندازه گیری شد. UTM مکانی نمونه ها به همراه نتایج آنالیز آزمایش خاک، بصورت لایه اطلاعات مکانی تهیه شد. برای ارزیابی پراکنش مکانی خصوصیات خاک، از روش درونیابیکریجینگ استفاده شد.نتایج: نتایج نشان می دهد که درصد اشباع خاک در سطح فضای سبز منطقه مورد مطالعه از ۴۰ تا ۵۰ درصد متغییر و دریک طبقه دسته بندی شد. میزان %SP در کل سطح فضای سبز منطقه مورد مطالعه وضعیت مطلوبی است ، که این نشان می دهد مشکلی از نظر %SP برای کاشت و نگهداری گیاهان و درختان فضای سبز وجود ندارد. درصد SP خاک در راستای روندغربی – شرقی، محدبی شکل است که نشان می دهد در میانه منطقه بیشترین مقدار اشباع خاک منطقه را داریم. خط روندشمالی- جنوبی، نیز محدبی شکل است ولی درصد SP خاک در راستای جنوب منطقه کمتر از شمال منطقه می باشد. نتیجه گیری: تغییرات درصد اشباع خاک محدوده های فضای سبز شهری نیازمند توجه به مطالعات خاک و مبنا توسعه ونگهداری فضای سبز شهری است که با استفاده از تفکیک زمین آمار در سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند به پهنه بندیتغییرات پارامترهای خاک در عرصه های فضای سبز شهری پی برد.

کلیدواژه ها:

فضای سبز پایدار شهری ، درصد اشباع خاک ، تغییرات مکانی ، منطقه دو شهرداری شیراز ، محیط زیست شهری

نویسندگان

محمد عیدی

کارشناس تاسیسات و امور شهر منطقه پنج، شهرداری شیراز

یاسر ظفرآبادی

کارشناس خدمات شهری منطقه پنج ، شهرداری شیراز

مسعود منفرد

کارشناس خدمات شهری منطقه پنج ، شهرداری شیراز

مهدی جوانمردی

کارشناس فنی و عمرانی منطقه پنج، شهرداری شیراز