بررسی اهمیت تمایل به ترک خدمت کارکنان در شهرداری مشهد

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 107

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANACC09_054

تاریخ نمایه سازی: 10 بهمن 1401

چکیده مقاله:

امروزه ترک حرفه به یکی از چالشهای جهانی مطرح شده در سازمانها تبدیل شده است. با افزایش رقابت وگسترش روشهای توسعه منابعانسانی، سازمانها تلاش میکنند تا کارکنان مستعد خود را حفظ کرده و آنان را توانمند نمایند تا آنها بتوانند عملکرد بالایی از خود بروز دهند. پدیده ترک خدمت یکی از چالشهای اصلی سازمانهای فعال در عرصه بینالمللی است. این مسئله وقتی اهمیت بیشتری مییابد که بخش زیادی از تمایل بهترک خدمت در میان کارکنان باسابقه باشد. ترک خدمت کارکنان باتجربه مشکل بزرگی را برای سازمانها به-وجود میآورد، زیرا باعث از دست رفتن تجربه و دانشی که کارمندان در طول سالیان متمادی با فعالیت در سازمان و انس گرفتن با جو کاری سازمان کسب کردهاند و هزینه دوباره کارمندیابی و استخدام میشود. در اینمقاله به شکل مروری به تمایل به ترک خدمت کارکنان و اهمیت آن در سازمانهای دولتی پرداختهایم و پیشنهاداتی برای سازمان مورد مطالعه(شهرداری مشهد) ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

تمایل به ترک خدمت ، سازمانهای دولتی ، شهرداری مشهد

نویسندگان

حسن خزان گلاری

کارمند شهرداری مشهد

محمدرضا رفیعی

کارمند شهرداری مشهد

سعید زارع ثانی

کارمند شهرداری مشهد

صادق تیغ بند

کارمند شهرداری مشهد