بررسی میزان نهادینه شدن فرهنگ استاندارد در مراکز تفریحی، شهربازی و زمین بازی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 35

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EISTC13_016

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

چند سالی است که بحث ایمنی و استاندارد زمین های بازی و شهربازی در سطح کشور مطرح شده و تعداد زیادی از پیمانکاران شهربازی و زمین بازی اقدام به استقرار الزامات استاندارد در تجهیزات شهربازی خود نموده و موفق به اخذ گواهی های مرتبط از شرکتهای بازرسی شده اند. متاسفانه از آغاز شیوع بیماری کرونا، فعالیت تمامی اماکن تفریحی به حالت تعطیل درآمد. اینک با شروع فعالیت مجدد این مراکز، بازرسان و کارشناسان استاندارد، نیز بازرسی ادواری و کنترل از دستگاه ها و وسایل بازی را از سر گرفته اند. اما بنا به دلایل متعدد، باور ایمنی و استاندارد مراکز و تجهیزات تفریحی هنوز در جامعه نهادینه نشده است. در این پژوهش سعی شده است تا با تعریف گزیدارهای پنجگانه استاندارد، شامل ابزار قانونی، تحقیق و توسعه، ترویج و آموزش، پاداش و اجبار، میزان نهادینه شدن فرهنگ استاندارد و همبستگی آنها را با ابعاد مشارکت (تکلیفی، اجتماعی و جمعی) بررسی و نتایج را در قالب یک طرح آماری مقایسه شود. این تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش انجام تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی است. اخذ اطلاعات با تهیه و توزیع پرسش نامه در میان ۲۷۳ نفر به عنوان حجم نمونه، انجام و با استفاده از نیکویی برازش خی-دو توسط نرم افزار آماری SPSS۲۶، به تجزیه و تحلیل استنباطی تحقیق اقدام شد. نتایج نشان داد بین گزیدارهای پنج گانه استاندارد تفاوت معناداری وجود دارد. گزیدار آموزش و ترویج به عنوان اولین اولویت و گزیدار ابزار قانونی، تحقیق وتوسعه و پاداش مرتبه های بعدی و گزیدار اجبار اولویت آخر نهادینه سازی فرهنگ استاندارد دارد. هیچ یک از گزیدارهای پنج گانه استاندارد با مشارکت اجتماعی و گزیدارهای ابزار قانونی، اجبار و پاداش با مشارکت جمعی رابطه معناداری نداشتند. بین گزیدارهای آموزش و ترویج و گزیدار تحقیق و توسعه با مشارکت جمعی و تکلیفی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه اینکه، مدیران سازمان ملی استاندارد باید با آمورزش و ترویج فرهنگ استاندارد (شکل صریح و ضمنی) بر نهادینه سازی آن، تاکید کرده و بویژه برای تقویت بعد ضمنی تلاش بیشتری مصروف دارند.

نویسندگان

محمد دشتی اردکانی

کارشناس سازمان ملی استاندارد ایران، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت

فائزه خلیل زاده

رئیس اداره اجرای استاندارد اداره کل استاندارد یزد، دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی