بررسی نقش و تاثیر شبکه های ماهواره ای خبری بین المللی و شبکه های اجتماعی در گسترش جریان های کنشگری و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای پیش رو

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EISTC13_004

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

جنبش های مدنی و اجتماعی در جوامع گوناگون مبدا آغازین تحولات به شمار می روند ، هدف این پژوهش ، مقایسه عوامل موثر بر گرایش مردم بخصوص قشر جوان به دریافت اخبار از شبکه های اجتماعی در مقایسه با شبکه های ماهواره ای خبری و تحلیلی به منظور دستیابی به فرهنگ و تکنیک های ارتباطی، واکاوی تاثیر شبکه های خبری بر جریان های کنشگری جوانان در سه بعد سبک زندگی،خشونت، و مشارکت اجتماعی است.در این پژوهش میزان و نحوه استفاده جوانان از شبکه های خبری و تحلیلی ماهوارهای بر شکل گیری رفتار اجتماعی جوانان موثر فرض شده است. فرض در این پژوهش براین پایه استوار است که راه اندازی شبکه های ماهواره بین المللی خبری یک نگاه مرکز پیرامونی است و ایران در مدار ارتباط جهانی سپس باید به این مدل ارتباطی توجه بیشتری داشته باشد و برای این نسخه رسانه ای راهکار مناسبی ارائه دهد. در این رابطه اخبار چند شبکه خبری ماهواره ای بین المللی با درون ماه تحلیلی به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با تعیین مقوله های تحقیق به تحلیل محتوای رابطه تکنیک های ارتباطی با پایه های هویت فرهنگی ایرانیان، اشاعه فرهنگ خشونت، جوان سازی و نگاه به مطالبات آنان، یکپارچگی فرهنگی و ارتباط بین نسلی پرداخته شد. پس از بررسی و نقد اخبار تحلیلی به عنوان نمونه های آماری با محورهای فوق، به اثبات و یا رد فرضیه ها پرداخته شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که تکنیک های بکار رفته در برنامه های خبری تحلیلی ماهواره ای ، فرهنگ ویژه ای را در مخاطبان القاء می کند و بین شیوه های ارتباطی با فرهنگ خشونت، جوان سازی و مطالبات آنان، یکپارچگی فرهنگی و ارتباط بین نسلی رابطه معناداری وجود دارد. رسانه ها با نشر و پردازش اطلاعات و با حذف فاصله های زمانی و مکانی به عنوان یک منبع اطلاعاتی قوی عمل می کنند که تعیین کننده سمت و سوی بسیاری از کنش های افراد به ویژه جوانان می باشند. این مقاله با تکیه بر مهم ترین نظریه های ارتباطات همچون نظریه کاشت، رویکرد استفاده و خشنودی و نظریه نگرش نو، به بررسی تاثیر اخبار تحیلی شبکه های ماهواره ای بر جریان های کنشگری جوانان پرداخته است. مقاله حاضر با توجه به اهداف مورد نظر، از حیث هدف کاربردی، از حیث ماهیت، توصیفی و تحلیلی و از حیث اجرا جهت آزمون فرضیات پیمایشی می باشد. در فرضیه دیگر نتایج پژوهش نشان داد که میزان استفاده از شبکه های خبری و تحلیلی ماهواره ای تاثیری بر مشارکت اجتماعی منفعلان ندارد، در حالی که نحوه استفاده از برنامه های شبکه های خبری و تحلیلی ماهواره ای بر مشارکت اجتماعی افراد فعال و پویا ( با تاکید بر این مهم که سواد رسانه ای افراد فعال نقش تعیین کننده ای در درک بهتر از جریان های اجتماعی دارد) تاثیر دارد و آن را افزایش میدهد. در این پژوهش همچنین رابطه متغیرهای زمینه ای مانند: سن، جنس، وضع تاهل و سطح تحصیلات با میزان و نحوه استفاده از شبکه های خبری و تحلیلی ماهواره ای، کنش ارتباطی، شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین ابعاد مختلف کنشگری اجتماعی جوانان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

کنشگری اجتماعی ، شبکه های خبری و تحلیلی بین المللی ماهواره ای ، شبکه های اجتماعی ، کنش ارتباطی ، شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی ، مخاطبان جوان ، فرهنگ ، سواد رسانه ای ، تکنیک های ارتباطی و انتقال پیام

نویسندگان

نوید دهقانی

کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه پیام نور، تهران غرب