کنترل هوشمند بار فرکانس در سیستم قدرت چندناحیه ای

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 68

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF14_016

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله از کنترل هوشمند بار- فرکانس در سیستم های قدرت چندناحیه ای با استفاده از یک روش کنترلی هوشمند جدید با استفاده از کنترل کننده عاطفی پیشنهادی با پارامترها ی تنظیم شده بهینه بر اساس الگوریتم بهینه سازی ازدحامذرات ارائه می کند. کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز مورد استفاده در این مقاله بر اساس سیستملیمبیک مغز پستانداران است،که به علت اثربخشی و اجرای قابل توجه آن در زمین ه کنترل معرفی شده است. برای بررسیکارایی روش پیشنهادی، ؛ نتایج شبی هسازی با استفاده از نرم افزار متلب بر روی یک سیستم قدرت دارای سه ناحیه که درمعرض تغییر پارامترها با در نظر گرفتن غیرخطی بودن ذاتی سیستم در کنترل کننده کلاسیک تناسبی- انتگرالی- مشتقی و کنترل کننده عاطفی پیشنهادی انجام می شود و نشان داده شده است روش پیشنهادی سریعتر و دارای خطای کمتر در کنترلتغییرات فرکانس و تغییرات توان خطوط ارتباطی در نواحی سیستم قدرت می باشد.

کلیدواژه ها:

کنترل بار فرکانس ، سیستم های قدرت چندناحیه ای ، یادگیری عاطفی مغز ، بهینه سازی ازدحام ذرا ت

نویسندگان

مبارکه نخعی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه برق قدرت،دانشگاه بیرجند

سعید خراشادی زاده

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه برق قدرت،دانشگاه بیرجند

رضا شریعتی نسب

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،گروه برق قدرت،دانشگاه بیرجند