خوشه بندی و انتخاب بهترین گره برای ارسال داده در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی شده

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECMECONF14_012

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1401

چکیده مقاله:

یکی از کاربردی ترین روش های حفظ انرژی حسگرها ، خوشه بندی آنها به گروه های خاص است که حسگرها داده هایجمع آوری شده را به سرخوشه خود ارسال نموده و سرخوشه ها داده های دریافتی را به مرکز پردازش مخابره می نمایند. این امربا مدیریت حسگرها در متد ارسال پیام بر اساس بازه های زمانی یا رخدادهای ویژه و بیدار نبودن دائم آن ها سبب حفظ انرژی وافزایش طول عمر حسگرها می شود که به تبع آن عمر شبکه افزایش می یابد.در این پژوهش با بررسی و بهینه سازی یکی از الگوریتم های خوشه بندی به نام k-means شرایط بهینه تری جهت یافتن سرخوشه در خوشه بندی حس گرها و گسیل داد به سرخوشه ها پیشنهاد گردید . محیط شبیه سازی شده در نرم افزار متلبپیاده سازی گردیده و سه سناریو مختلف با صد گره در محیط مختصاتی ۲۰۰ در ۲۰۰ به صورت تصادفی در نظر گرفته شد کهمیزان انرژی ماند تا انتهای شبیه سازی و انرژی مصرفی در مقایسه با سه روش leach و Dbscan و همچنین روش عدم خوشه بندی , نشان داد طول عمر شبکه به میزان قابل توجهی افزایش یافته و انرژی مصرفی نود ها به طرز قابل توجهی کاهش می یابد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سیدایلیا خاندوزی

دانشجوی ارشد فناوری اطلاعات ، مدیریت سیستم های اطلاعاتی ، شرکت برق منطقه ای مازندران ، موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

موسی نظری

استادیار موسسه آموزش عالی روزبهان ساری