عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان امور مالی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEAM01_093

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1401

چکیده مقاله:

بودجه از دیرباز به عنوان یکی از فنون و روشهای موثر برای نیل به اهداف سازمانها مطرح بوده است بودجه یک برنامه مالی است که با پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها رسیدن به اهداف سازمان را در مدت زمان مشخص تسهیل میکند. بودجه ریزی عملیاتی نوعی نظام برنامه ریزی است که بر رابطه بودجه صرف شده و نتایج مورد انتظار تاکید دارد. بحث اجرای بودجه ریزی عملیاتی همزمان با سایر سازمانها مطرح بوده است متاسفانه پس از گذشت چند سال استقرار آن تنها در حد حرف و وعده باقی مانده است عوامل متعددی میتواند بر استقرار این شیوه بودجه ریزی تاثیر داشته باشد. نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل محیطی به ترتیب شامل محیط سیاسی محیط قانونی محیط سازمانی و محیط اقتصادی تاثیر با اهمیتی بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در ایران دارد با توجه به یافته های پژوهش میتوان گفت که به نظر کارشناسان و خبرگان بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی کشور محیط سیاسی بیشترین و محیط اقتصادی کمترین تاثیر را بر استقرار بودجه ریزی عملیاتیدر ایران دارد

کلیدواژه ها:

منابع مالی -اقتصادی -شهرداری -بودجه ریزی عملیاتی

نویسندگان

حسینعلی محمدبیگی

دانش آموخته کارشناسی حسابداری کارمند شهرداری باقرشهر