بررسی و تحلیل صلح از منظر امام علی (ع) با تاکید بر نامه های نهج البلاغه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 47

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR03_063

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

صلح و مصالحه کردن با هم نوعان، از ارزش و ارج والایی برخوردار بوده و یکی از بنیادیترین نیازهای بشر درطول تاریخ به حساب آمده و همواره کانون توجه و معرکه آرای دانشمندان بوده است. در اسلام، بر قراری اخوت دربین جامعه، یکی از مقدمات قرب الهی، ملاک ارزشمندی انسان و از مهمترین ویژگی های یک انسان مومن تلقی شدها ست؛ اما این مهم زمانی مقبول درگاه خداوند متعال و ارز شمند شمرده می شود که عمل مصالحه خالصانه و تنها بهمنظور کسب رضای الهی انجام شده باشد. هدف از این پژوهش، بررسی معنا و مصادیق صلح در نامه های نهج البلاغهمی باشد. اهمیت تحقیق حاضر بر آن است که قسمتی از سخنان الهی و انسانساز امام علی (ع) در قالب نامه هاینهج البلاغه مورد دقت نظر قرار گرفته و مفهوم گران بهایی که آن حضرت در مورد جامعه مطرح نموده و امروزه نیزموضوع صلح کاربرد بین المللی دارد استخراج و تجزیه و تحلیل شده ا ست. این پژوهش از نوع تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و فن دستیابی به یافته ها تحلیل محتوای کمی-کیفی می باشد. از جمع بندی و تفسیر یافته ها می توان نتیجهگرفت که واژه صلح و مشتقات آن و یک مورد از مترادف آن (سلم) ۴۴ مرتبه در ۱۲ نامه در طی ۶ مقوله (تقوا وپرهیزکاری؛ مدیریت و حکومت داری؛ اصلاح جامعه؛ مردم سالاری دینی، جنگ و صلح و استخدام و شایستهسالاری) آمده است.

نویسندگان

حسین مومنی

دانشجوی دکتری قرآن و مدیریت، جامعه المصطفی العالمیه قم