عدالت اجتماعی و ایجاد صلح؛ با رویکرد اسلامی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 63

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPCR03_053

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

عدالت اجتماعی در اندیشه اسلامی بر پایه مساوات و همبستگی بنا نهاده شده است. براساس این اندیشه، عدالتاجتماعی نقش بی بدیلی و ناگسستنی در ایجاد صلح به معنایی مثبت آن دارد. پر سش اصلی در این نو شتار، «عدالتاجتماعی چه نقشی در ایجاد صلح دارد» است. نگارنده در پس از بررسی مفاهیم به کار رفته در پژوهش، مقوله عدالت اجتماعی را بر مبنای مساوات و با استنادات به آیات قرآن کریم و روایات، در سه حوزه کلی؛ یعنی مساوات در اصلانسانیت، مساوات در حقوق و تکالیف، مساوات در داوری و اجرای قوانین مورد بررسی قرار داده است. عدالتاجتماعی و صلح، یک رابطه دو سویه است. در این رابطه دو سویه و ناگسستنی، نقش عدالت اجتماعی، یک نقشکاملا مسلط و متمایز بوده و صلح بر بنیاد آن استوار می گردد. باچنین نگرشی، عدالت اجتماعی در خدمت صلح بودهو بیش از پیش اهمیت و ضرورت تحقق عدالت اجتماعی در ایجاد صلح دائمی و پایدار آ شکار می گردد. بدون تحققو نهادینه کردن عدالت اجتماعی در سطوح مختلف، صلح به معنای مثبت آن امکان پذیر نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

سبحان دانش

دکتری فقه سیاسی- جامعه المصطفی العالمیه- ایران، قم- مجتع آموزش عالی فقه

جلال الدین دانش

کارشناسی حقوق و معارف اسلام -جامعه المصطفی العالمیه قم -مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی