شبیه سازی، تحلیل انرژی، اگزرژی و اگزرژواکونومیک خط لوله ۳۰ اینچ انتقال نفت خام تهران-ساری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 111

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEISC01_041

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1401

چکیده مقاله:

در این مقاله ابتدا خط لوله انتقال نفت خام تهران به ساری با استفاده از نرم افزار پایپ سیم و به جهت به دستآوردن اطلاعات جریان، شبیه سازی شده است. در طول این خط لوله ۲ ایستگاه تقویت فشار و ۴ ایستگاه کاهشفشار وجود دارد. نیروی محرکه در ایستگاه های تقویت فشار توربین گاز می باشد که با استفاده از نرم افزارترموفلکس در ۱۲ ماه از سال شبیه سازی شده است. در تحلیل اگزرژی خطوط لوله، جهت به دست آوردن تخریباگزرژی شیرهای فشارشکن از نرم افزار اسپن هایسیس استفاده شده و بیشترین تخریب اگزرژی مربوط به فشار-شکن واحد اوریم و معادل ۱۸ مگاوات می باشد. پس از مرحله شبیه سازی، تحلیل انرژی، اگزرژی، واگزرژواکونومیک ایستگاه های تقویت فشار با استفاده از متلب کدنویسی شده است. در تحلیل انرژی توربین گازمقادیر دمای خروجی توربین گاز، دبی جرمی سوخت مصرفی و هوای مصرفی در ۱۲ ماه سال محاسبه شده ونتایج حاصل از متلب و ترموفلکس مقایسه شده است. راندمان انرژی و اگزرژی توربین گاز در ماه های مختلف وبرای ایستگاه های ری و مغانک محاسبه شده است. در تحلیل اگزرژواقتصادی، نرخ هزینه کمپرسور، محفظهاحتراق و توربین گاز به ترتیب ۱۶/۱۴، ۰/۳۹ و ۹/۲۶ دلار بر ساعت به دست آمده است. هزینه توان تولیدی در توربین که موجب به حرکت درآوردن پمپ برای افزایش فشار نفت می شود، در ایستگاه های ری و مغانک به ترتیب۴۴/۹۶ و ۴۵ دلار بر مگاوات ساعت خواهد بود.

نویسندگان

میلاد رنجبر

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه قم، قم، ایران

مهدی صدیقی

دانشیار، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه قم، قم، ایران