تقابلسازی با کلاننماد «باز» در مثنوی و غزلیات شمس

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 43 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLASS-13-1_008

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1401

چکیده مقاله:

تقابلهای دوگانه از ساختار ذهن و زبان انسان سرچشمه میگیرد و سپس در نظامهای نشانهای دیگر بهکار میرود؛ ازینرو در متون ادبی، تقابلها یکی از اساسیترین نشانهها و الگوهای تحلیل هستند که بستر درک مفاهیم ذهنی را فراهم میکنند. در این نوشتار تقابلهای خرد مثنوی و غزلیات شمس، با انتخاب نمونه «تقابلسازی با کلاننماد باز» استخراج، تحلیل و مقایسه شده است. تقابلهایی که با کلاننماد «باز» در مثنوی ساخته شدهاند، اغلب در یک رابطه طبیعی و منطقی با مضامین تقریبا مشترک قرار دارند؛ و باز در بیشتر موارد نماد روح الهی و اولیاء است و در این معانی مولانا عالم روحانی را مقابل عالم جسمانی قرار میدهد. اما در غزلیات، حیوانات مقابل باز متفاوت هستند. نیز، هنجارشکنی و رابطه غیرطبیعی در روابط تقابلی، هم از لحاظ بسامد، هم از حیث تنوع، شاخصتر است و به تبع آن، تصویرهای تقابلی طبیعی و غیرطبیعی بیشتر و متنوعتر است. هنجارگریزیها بیشتر به رفع تقابل و وحدت قطبهای مقابل یا جابهجایی قطبهای مثبت و منفی با روشهای مختلف اشاره دارد. نمونههایی از تقابل و هنجارشکنی آن در هر دومتن با لفظ و مضمون مشابه و مشترک وجود دارد و در برخی موارد هم تقابلها فقط در یکی از دو متن مورد مطالعه پردازش شدهاند.

نویسندگان

سمیه جباری

دانشآموخته کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

زهرا حیاتی

استادیار گروه نقد و نظریه و مطالعات میان رشتهای پژوهشکده ادبیات، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • قرآن کریم ...
 • احمدی، بابک (۱۳۷۱). ساختار و تاویل متن، مرکز، تهران ...
 • اسپرهم، داود (۱۳۹۵) «مفهوم تقلیب عشق کبریا در متون صوفیه ...
 • پورنامداریان، تقی (۱۳۸۳). رمز و داستانهای رمزی، چ پنجم، علمیفرهنگی، ...
 • حیاتی، زهرا (۱۳۸۸). «بررسی نشانهشناختی عناصر متقابل در تصویرپردازی اشعار ...
 • حیاتی، زهرا و جباری، سمیه (۱۳۹۷). «بررسی و تحلیل کلاننمادهای ...
 • دزفولیان، کاظم؛ رشیدی، محمد (۱۳۹۲)«نگاه مولانا به طبیعت در غزلیات ...
 • دهخدا، علیاکبر (۱۳۷۲شمس). مجموعه کتب لغتنامه دهخدا، موسسه چاپ و ...
 • زمانی، کریم (۱۳۹۵). شرح جامع مثنوی معنوی (دفتر دوم)، چ۳۷، ...
 • زمانی، کریم (۱۳۹۵). شرح فیه ما فیه مولوی، چ ششم، ...
 • ستاری، جلال (۱۳۷۲). مدخلی بر رمزشناسی عرفانی، چ سوم، مرکز، ...
 • سنایی، ابوالمجدمجدودبنآدم (۱۳۹۴). حدیقهالحقیقه و شریعهالطریقه، تصحیح مدرس رضوی، چ ...
 • شمیسا، سیروس (۱۳۷۷). فرهنگ اشارات ادبیات فارسی، ج ۱، فردوس ...
 • شوالیه، ژان و گربران، آلن (۱۳۷۹). فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه ...
 • صفایی، علی و آلیانی، رقیه (۱۳۹۴). «نشانهشناسی تقابلهای دوگانه نمادهای ...
 • _____________________ (۱۳۹۶). «نشانهشناسی نماد حیوانی باز در غزلیات شمس»، پژوهشهای ...
 • طوسی همدانی، محمدبن محمودبن احمد (۱۳۸۲). عجایبالمخلوقات و غرایبالموجودات، به ...
 • عبداللهی، منیژه (۱۳۸۱). فرهنگنامه جانوران در ادب پارسی، ج۱ ...
 • غروی، علی (۱۳۵۰). «تاریخچه مختصربازنامهنویسی و معرفی چند بازنامه»، وحید، ...
 • فرهنگنامه ادبی پارسی، دانشنامه ادب فارسی(۱۳۷۶). ج۲، سازمان چاپ و ...
 • کرایپ، یان (۱۳۹۲). نظریه اجتماعی مدرن، ترجمه عباس مخبر، چ ...
 • محمودی، مریم و الیاسی، رضا (۱۳۹۶). «نمادشناسی حیوانات در کتاب ...
 • مشاهریفرد و دیگران (۱۳۹۵). «کارکرد تضاد و تقابل در زیباییشناسی ...
 • مصفا، محمدجعفر (۱۳۹۵). با پیر بلخ، چ پنجم، نفس، تهران ...
 • مقدادی، بهرام (۱۳۷۸). فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا ...
 • مولوی، جلالالدین محمد (۱۳۸۱). کلیات غزلیات شمس تبریزی، تصحیح بدیعالزمان ...
 • مولوی، جلالالدین محمد(۱۳۷۹). مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، چ سوم، پیمان، ...
 • نسوی، ابوالحسن علیبناحمد (۱۳۴۵). بازنامه، تصحیح علی غروی، وزارت فرهنگ ...
 • نیشابوری، عمرخیام (۱۳۵۷). نوروزنامه منسوب به خیام، به کوشش علی ...
 • یا حقی، محمدجعفر (۱۳۷۵). فرهنگ اساطیر، چ دوم، سروش، تهران ...
 • نمایش کامل مراجع