بررسی نهادهای موثر در مدیریت توسعه شهری

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACUC18_032

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر تعیین میزان عملکرد دستگاههای مسئول در اداره امور شهری به عنوان یک عامل مهم در توسعه شهر بجنورد می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل مردم ساکن شهر بجنورد و مدیران و کارشناسان امور شهری می باشد. روش این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی -توصیفی است و برای جمع آوری داده ها از آرشیو سازمان ها و ادارت شهر بجنورد و استان اردبیل و مشاهدات میدانی برای داده های شهری و پرسشنامه استفاده شده است. که این داده ها در قالب نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و همچنین جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون t تک متغیره (T-Test)، استفاده شده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که عملکرد دستگاهای مسئول در اداره امور شهر در ارتباط معناداری با هدایت و سازماندهی روند توسعه کالبدی- فضایی، تجهیز فضای خدمات رسانی و سازماندهی تاسیسات و تجهیزات شهری در شهر بجنورد می باشد. در حالیکه عملکرد دستگاهای مسئول در اداره امور شهر در ارتباط معناداری با توسعه فضای اشتغال و کسب و کار و ایجاد کانال های ارتباطی موثر با شهروندان و گسترش مشارکت مردمی نمی باشد.

نویسندگان

فهیمه یزدانی تولایی

فوق لیسانس طراحی شهری، کارمند شهرداری بجنورد