تدوین استراتژی جانشین پروری با استفاده از الگوی SWOT(مطالعه موردی: اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی فارس)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_234

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

جاشین پروری فرآیندی است که طی آن برنامه تربیت و پرورش نیروی لازم جهت پست های مدیریتی و تخصصی در یک سازمان انجام می شود. درسازمان های دولتی به دلیل ساختار سنتی کمتر به این مساله می پردازند لازم است سازمان ها در برنامه استراتژیک خود، مسئله مهم جانشین پروری و در ادامه تدوین استراتژی را لحاظ نمایند تا در مواقع لزوم دچار چالش و اختلال نشوند. این پژوهش با هدف تدوین استراتژی جانشین پروری در اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان فارس است که با استفاده از الگوی swot اقدام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی است. دادها توسط۱۰ نفر از مدیران میانی که حداقل ۵ سال سابقه مدیریت و به عنوان خبرگان اداره کل شهرت داشتند به صورت هدفمند انتخاب شدند و جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد این سازمان در وضعیت تهاجمی یا so قرار دارد و استراتژی های۱- برگزاری طرح های مشترک پژوهشی، مطالعاتی و آموزشی جانشین پروری با دانشگاه ها. ۲- طراحی نظام جامع جانشین پروری و تدوین دستورالعمل و آئین نامه های مربوط به منظور شناسائی و تهیه خزانه استعدادها ۳- تدوین برنامه های آموزشی ضمن خدمت نظری و عملی در راستای بروز بودن با مفاهیم کاربردی و رشد افراد شایسته پیشنهاد شد.، بنابراین این سازمان با اجرای برنامه های استراتژی تهاجمی (so) و برنامه ریزی توسعه ای می تواند نقاط عمده ضعف سازمان را رفع کند و در مواجهه با تهدیدات کمترین آسیب را داشته باشد همچنین می تواند با استفاده از نقاط قوت و بیشترین بهره را از فرصت های بیرون سازمان ببرد.

نویسندگان

روح اله زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت استراتژیک، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز،ایران