بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای کارکنان بر بهره وری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 138

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF03_160

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1401

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای کارکنان بر بهره وری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع پژوهشهای کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اخلاق حرفه ای کارکنان بر بهره وری سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی تعهد سازمانی در شیلات استان بوشهر تاثیر معناداری دارد. اخلاق حرفه ای بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد. مسئولیت پذیری بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد. صادق بودن بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد. عدالت و انصاف بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد.وفاداری بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد. برتری جویی و رقابت طلبی بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد. احترام به دیگران بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد. همدردی با دیگران بر بهره وری سازمانی تاثیر معناداری دارد رعایت و احترام نسبت به ارزش ها بر هنجارهای اجتماعی و بهره وری سازمانی تاثیرمعناداری دارد. تعهد سازمانی بر بهره وری سازمانی کارکنان تاثیر معناداری دارد و اخلاق حرفه ای بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه ها:

اخلاق حرفه ای کارکنان ، بهره وری سازمانی ، تعهد سازمانی

نویسندگان

محمد صالح طاهری نسب

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان، لارستان، ایران

علیرضا پرنیان

گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان، لارستان، ایران