زیبایی شناسی نقوش پوشاک زن در نگارگری مکتب هرات دوره تیموری با رویکردی به "هفت پیکر نظامی"

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 197

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AVOA01_016

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1401

چکیده مقاله:

ایجاد ایده های جدید برای طراحان لباس و سازندگان آن ایجاب می کند، تا با وجود فرهنگ غنی ایرانی و بازنگری منابع ادب فارسی به تولید پوشاکی پرداخته شود که با فرهنگ این مرز و بوم مطابقت بیشتری داشته باشد. از اینرو روش تحقیق حاضر، به صورت توصیفی- تطبیقی و با رویکردی زیبایی شناسانه بوده و به بررسی نمونه های مطالعاتی و نگاره های هفت پیکر نظامی و نگارگری مکتب هرات دوره تیموری می پردازد. بطور کلی نتایج حاصل از انطباق نقوش پوشاک زنان در بررسی اشعار نظامی، به خصوص هفت پیکر و نگارگری مکتب هرات دوره تیموری بیان می دارد که؛ دراشعار نظامی تاکید بر زیبایی صوری صورت گرفته، به گونه ای که زیبایی شناسی در کلمات، الفاظ و مضامین به کار رفته، نگاه هر صاحب ذوقی را به ستایش وا می دارد. توجه به جنبه ی زیبایی نقوش چه در پوشاک و چه در ظاهر و با توجه به مولفه های اصلی تن پوش زنان که عبارتند از، پوشاک (نوع، طرح یا شکل، جنس، نقش، تزیینات)، زیورآلات، آرایش، به این شرح است: جامه ی سر، که عبارتند از: سربند( چند لایه)، کلاه ( تاج، نیم تاج)، نقاب، مقنعه، روسری، چادر. جامه های تن یا تن پوش ها که عبارتند از: زیرپوش (زیرپیراهن)، روپوش پیراهن، قبا، ردا. جامه پا یا پای پوش ها که عبارتند از: شلوار، جوراب، کفش که یکی دیگر از نتایج تحقیق به شمار می روند.

کلیدواژه ها:

نقش ، پوشاک زن ، زیبایی شناسی ، نگارگری مکتب هرات دوره تیموری ، نظامی گنجوی ، منظومه هفت پیکر

نویسندگان

زهرا حسین نژاد

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ