CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی خواص حسی نوشیدنی فراسودمند تهیه شده از جلبک اسپیرولینا

عنوان مقاله: بررسی خواص حسی نوشیدنی فراسودمند تهیه شده از جلبک اسپیرولینا
شناسه ملی مقاله: NCARAP01_089
منتشر شده در اولین همایش ملی گیاهان و داروهای گیاهی، طب سنتی و سلامت جامعه در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

اتوسا فرخ - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
مهدیه محمددخت - گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

خلاصه مقاله:
در این پژوهش آزمون های حسی (رنگ، بو، مزه، بافت و پذیرش کلی) نوشیدنی فرا سودمند جلبک اسپرولینا تولیدی طی زمان نگهداری (روزهای اول، دهم و بیست ویکم) و با استفاده از روش سطح پاسخ و طراحی مرکب مرکزی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بهترین فرمولاسیون نوشیدنی پروبیوتیک عصاره ریز جلبک اسپیرولینا با استفاده از غلظت % ۰/۵۹ عصاره ریز جلبک اسپیرولینا، مدت زمان نگهداری ۲۱ روز و باکتری لاکتوباسیلوس- اسیدوفیلوس است. نتیجه گیری نهایی نشان داد که با انتخاب سویه پروبیوتیک مناسب، سطح بهینه ترکیب اسیپرولینا امکان تولید نوشیدنی پروبیوتیک حاوی جلبک اسپیرولینا و با خواص فراسودمند وجود دارد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین نشان داد که نوع تیمار و زمان نگهداری و نوع باکتری بر روی برخی ویژگی های حسی نوشیدنی پروبیوتیک اسپیرولینا شامل مزه و بافت و رنگ معنی دار بود و در طول نگهداری نمونه های مختلف تغییرات متفاوتی را نشان دادند.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1582020/