مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و بررسی آن با نمایه های اقلیمی فرین در فراسنج بارش و تعدادی دیگر از فراسنج ها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 154

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMAS-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1401

چکیده مقاله:

در این مطالعه با استفاده از داده های هواشناسی ۳۰ ساله فراسنج های پنج ایستگاه در استان گیلان و محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل، تغییرات اقلیمی در منطقه برای تعدادی از فراسنج ها از جمله بارش در منطقه و همچنین نمایه های اقلیمی فرین بارشی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل نتایج، سطوح معنی داری ۱/۰، ۱، ۵ و ۱۰ درصد در نظر گرفته شد. آشکارسازی روند به وسیله آزمون های روند من-کندال آماری و گرافیکی، رگرسیون تک متغیره و نمایه های اقلیمی فرین با هم مطابقت داشتند. نتایج نشان دادند که در منطقه، رخداد تغییر اقلیم ناشی از متغیرهای سرعت باد و تبخیر و تعرق پتانسیل در جهت افزایش معنی دار و برای متغیر رطوبت نسبی در جهت کاهشی معنی دار وجود دارد. برای نمونه، شهر رشت دارای روندهای افزایشی ۲۷/۰ متر بر ثانیه در دهه برای سرعت باد، ۳۳ میلی متر در دهه برای مجموع تبخیر و تعرق پتانسیل در سال و همچنین روند کاهشی ۴۵/۰- میلی متر در دهه برای میانگین رطوبت نسبی روزانه در دوره ۳۰ ساله مورد مطالعه است. متغیرها و نمایه های بارشی دارای سطوح معنی داری مناسب برای لحاظ تغییرات اقلیمی نیستند. برآیند مجموع نتایج بیانگر این است که این تغییرات اقلیمی بیشترین وابستگی را در فصل تابستان و کمترین وابستگی را در فصل پاییز دارد.

کلیدواژه ها:

تغییراقلیم ، نمایه های اقلیمی فرین ، بارش ، استان گیلان

نویسندگان

سامان مرتضی پور

کارشناس تحقیقات اداره هواشناسی استان گیلان

ابراهیم اسعدی اسکویی

رییس پژوهشکده هواشناسی آب و کشاورزی