سودمندی اطلاعات رسانه های اجتماعی، مدیریت دانش و سازمان های هوشمند

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 110

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SETIET03_007

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1401

چکیده مقاله:

فناوری های اجتماعی خواهند توانست یک ابزار قوی برای سازمانها جهت مدیریت جریان اطلاعات فراهم آورند و در نتیجه سازمانها را وادار به تغییر در سیستم مدیریت دانش خود نمایند که این امر موجب بهبود عملکرد سازمان میشود. بر این اساس در این مقاله، توسعه رسانه های اجتماعی درون سازمانها، با توجه به تاثیر آن بر اشتراک دانش در یک نوع خاص از سیستم های مدیریت دانش شامل انجمن های تخصصی مبتنی بر بحث و گفتمان اشتراکی چند نفره موردبررسی قرار گرفته است. در این راستا بر این ابزار از مدیریت دانش تمرکز گردیده است، چرا که کارکنان با یک فرصت استراتژیک برای برقرای ارتباط با گروه های مختلف در انجمنهای تخصصی ایجاد میکند که در تبادل اطلاعات و ارتباطات سازمان می کنند. در این مطالعه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوا، دو مکانیزم اطلاعاتی مداخله کننده (تنوع اطلاعاتی و ارتباطات غیررسمی) که سودمندی اطلاعات و ارتباطات رسانه های اجتماعی را برای تولید و اندازه گیری تاثیرات آنها بر بهره وری کار و بازده داراییها تئوریزه می کنند، بررسی شده است. یافته های این مطالعه نشان میدهد که سودمندی اطلاعات رسانه های اجتماعی به طور مثبت بر عملکرد سازمانی در سازمانهای هوشمند از طریق اطلاعات نهفته و ارتباطات اجتماعی که در مجموع مفهوم مدیریت دانش را تشکیل می دهند، تاثیر می گذارد.

نویسندگان

محمد ملکی نیا

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

وحیده رحمانی خراسانی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات