CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی سطح یادگیری دانش آموزان از مفاهیم فیزیک به کمک مدل ساختن گرایی APOS

عنوان مقاله: بررسی سطح یادگیری دانش آموزان از مفاهیم فیزیک به کمک مدل ساختن گرایی APOS
شناسه ملی مقاله: JR_PMA-10-4_006
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی اسدی - کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
فاطمه احمدی - دانشیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
ساغر سلمانی نژاد - استادیار، گروه زبان های خارجی و ادبیات فارسی، مرکز آموزش های عمومی، دانشگاه صنعنی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
این مقاله، به بررسی سطح یادگیری دانش آموزان از مفاهیم فیزیک در مبحث حرکت شناسی (سینماتیک) بر اساس مدل APOS می پردازد. در این مدل، سطح یادگیری دانش آموزان از مفاهیم، در سطوح مختلف درجه بندی می شود. طبق این مدل، دانش آموزان مفاهیم را بر اساس ساختارهای ذهنی عمل، فرایند و شیء یاد می گیرند و این ساختارها را با یکدیگر هماهنگ می کنند تا طرحواره ی مفهوم ساخته شود. نوع پژوهش حاضر توصیفی است که به روش زمینه یابی انجام شده است و نمونه مورد نظر، ۹۴ نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم رشته های ریاضی و تجربی مدارس دولتی منطقه ۱۲ تهران هستند که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، آزمون پیشرفت تحصیلی شامل ۱۱ مساله چندقسمتی است که در مجموع، متشکل از ۲۸ سوال تشریحی است که توسط مولفین طراحی شده است. پایایی آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ۹۰۴/۰ تایید شد. نتایج این پژوهش نشان داد اکثر دانش آموزان مفاهیم مبحث حرکت شناسی را در سطح عمل و فرایند یاد گرفته اند و اکثر آن ها در درک این مفاهیم در سطوح شیء و طرحواره ناتوانند، بنابراین، ساخت و ساز مفاهیم مبحث حرکت شناسی در ذهن اکثر آن ها ناقص است و آن ها این مفاهیم را به درستی یاد نگرفته اند. 

کلمات کلیدی:
حرکت شناسی, مدل Apos, نظریه ساختن گرایی, یادگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1573781/