ارزیابی سطح تربیت شهروندی دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان (مطالعه موردی: پردیس حکیم فردوسی)

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 144

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HUMIT-8-26_004

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401

چکیده مقاله:

هدف این مقاله ارزیابی میزان برخورداری دانش آموختگان پردیس حکیم فردوسی دانشگاه فرهنگیان از تربیت شهروندی بوده است . این پژوهش، تحقیق توصیفی و کاربردی است و در انجام آن از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه پژوهشی شامل دو جامعه کارکنان و دانش آموختگان بود. انتخاب نمونه کارکنان به تعداد ۲۰نفر با روش نمونه گیری هدفمند و نمونه گیری از جامعه ۱۸۰ نفری دانش آموختگان سال ۱۳۹۶ با روش نمونه گیری در دسترس در زمان دانش آموختگی، به تعداد ۶۸ نفر انجام شد. برای گردآوری اطلاعات کامل تر سه نوع پرسشنامه محقق ساخته با همان مولفه ها برای دو جامعه پژوهشی کارکنان و دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی(برادران) استان البرز تنظیم شد: الف) ارزیابی کارکنان ب) خودارزیابی دانش آموختگان ج) ارزیابی دانش آموختگان از همتایان. تحلیل اطلاعات بدست آمده با استفاده از آمار توصیفی(میانگین) و استنباطی (تحلیل واریانس) انجام گردید. یافته های پژوهش نشان داد که میزان برخورداری دانش آموختگان مورد مطالعه از دانش شهروندی در حد متوسط و در بخش های نگرش و مهارت در حد بالاتر از متوسط و زیاد است .همچنین میزان برخورداری دانش آموختگان از تربیت شهروندان در دیدگاه همتایان و کارکنان متوسط و از منظر خود دانش آموختگان بالاتر از متوسط می باشد. از سوی دیگر یافته ها نشان داد به صورت کلی بین میانگین خودارزیابی با ارزیابی دانش آموختگان از همتایان و ارزیابی کارکنان تفاوت معنادار وجود دارد اما بین ارزیابی کارکنان با ارزیابی دانش آموختگان از همتایان خود به صورت کلی و به تفکیک مولفه ها تفاوت معنادار وجود ندارد.

نویسندگان

حسنعلی گرمابی

مدرس دانشگاه فرهنگیان

حسن مظاهری

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • تایلر،رالف (۱۳۸۳). اصول اساسی برنامه ریزی درسی و آموزش؛ ترجمه ...
 • حسینی مهر،علی؛ سیف نراقی،مریم؛ نادری، عزت الله و شریعتمداری، علی ...
 • جمالی تازه کندی، محمد؛ طالب زاده نوبریان، محسن و ابوالقاسمی، ...
 • حیدری، الهام و مرزوقی، رحمت اله (۱۳۹۷). «بررسی تاثیر مهارت ...
 • رضایی پور، آرزو (۱۳۸۵). مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق ...
 • شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۹۰). سند برنامه درسی ملی جمهوری ...
 • صمدی، پروین و خسروی، مهناز (۱۳۹۶). «تهدیدها و فرصت های ...
 • عیوضی، محمدرحیم و باب گوره، سید حسام الدین (۱۳۹۱). «تحول ...
 • قادری، مصطفی (۱۳۹۶). عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی؛ ...
 • قائدی، یحیی (۱۳۸۵). «تربیت شهروند آینده». فصلنامه نوآوری های آموزشی، ...
 • قلتاش، عباس (۱۳۹۱). تربیت شهروندی(رویکردها، دیدگاه ها و برنامه درسی)؛ ...
 • کیشانی فراهانی، عزت الله؛ فرمهینی فراهانی، محسن و رهنما، اکبر ...
 • معین، محمد (۱۳۸۷). فرهنگ فارسی. انتشارات فرهنگ نما ...
 • ملکی، حسن و گرمابی، حسن علی (۱۳۹۷). هویت هنری و ...
 • مهرمحمدی، محمود (۱۳۹۲). جستارهایی در برنامه درسی؛ تهران: انتشارات دانشگاه ...
 • میلر، جی پی (۱۳۸۶). نظریه های برنامه درسی؛ ترجمه محمود ...
 • نش،کیت (۱۳۸۳). جامعه شناسی سیاسی معاصر؛ ترجمه محمدتقی دل فروز. ...
 • Chavez, Anders. Alberto (۲۰۱۶). Citizenship education in Ecuador: perceptions of ...
 • Clough, Nick & Holden, Cathie (۲۰۰۵). Education for citizenship: ideas ...
 • Dusi, Paola, Steinbach,Marilyn & Messetti, Giuseppina(۲۰۱۲).citizenship education in multicultural society: ...
 • Davies,Lynn; Harber Clive& Yamashita, Hiromi(۲۰۰۵).Global citizenship education: the needs of ...
 • Estelles, Marta & Romero, Jusus(۲۰۱۶). Teacher education for citizenship in ...
 • Arthur.w.(۱۹۷۴). Toward human curriculum. American educational research Association ...
 • Global citizenship education: Topics and learning objectives (۲۰۱۵).Published by Unesco ...
 • Homana,Gary;Barber, Carolyn & Torney-purta, Judith(۲۰۰۶) Assessing School Citizenship Education Climate: ...
 • Jarrar, Amani Ghazi (۲۰۱۲). Global citizenship education in Jordanian universities. ...
 • Pinar, William. F; Reynolds, William.M; Slattery, Patrick & Taubman, Peter. ...
 • Thijs, Annette & Akker, Jan,Van,Den.(۲۰۰۹). Curriculum in development. Nethelands: Published ...
 • نمایش کامل مراجع