مطالعه تغییرات آنتی اکسیدانی و آنزیمی میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) طی مواجهه با نیترات نقره

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 164

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JVR-77-3_004

تاریخ نمایه سازی: 26 آذر 1401

چکیده مقاله:

زمینه مطالعه: یکی از علت های مهم آسیب بافتی در آبزیان در اثر مواجهه با فلزات سنگین تنش اکسیداتیو است که سبب تغییرات سامانه آنتی اکسیدانی و آنزیمی می شود و با توجه به این که مطالعات در زمینه تاثیر سمیت تحت حاد نیترات نقره در میگو چندان توسعه نیافته است، مطالعه حاضر می تواند در تدوین استانداردهای بین المللی آلودگی میگو به نیترات نقره کمک کند.هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات سمی نیترات نقره بر تغییرات سامانه آنتی اکسیدانی و آنزیمی بافت هپاتوپانکراس، عضله و آبشش میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) انجام شد.روش‎کار: پس از تهیه و سازش پذیری، میگوها به مدت ۲۱ روز در معرض نیترات نقره با غلظت های ۰۰۸۴/۰، ۰۲۱/۰، ۰۴۲/۰ و ۰۶۳/۰ میلی گرم در لیتر قرار گرفتند و پایان دوره آزمایش نمونه برداری از بافت آبشش، عضله و هپاتوپانکراس انجام شد و تغییرات سامانه آنتی اکسیدانی شامل سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) و گلوتاتیون اس-ترانسفراز (GST) و آنزیم های متابولیکی شامل آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP) و لاکتات دهیدروژناز (LDH) بررسی شدند.نتایج: فعالیت سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون اس-ترانسفراز آبشش و عضله تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشت (۰۵/۰P>)، اما فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار ۴ به طور معنی داری افزایش و در هپاتوپانکراس کاهش یافت (۰۵/۰P<). در هپاتوپانکراس در تیمار ۳ و ۴ گلوتاتیون اس-ترانسفراز افزایش معنی دار (۰۵/۰P<) و سوپراکسید دیسموتاز فاقد اختلاف معنی دار با بقیه تیمارها بوده است (۰۵/۰P>). آنزیم های متابولیکی عضله اختلاف معنی داری در هیچ کدام از تیمارها نشان ندادند (۰۵/۰P>)، اما در آبشش میزان ALT در تیمار ۴ کاهش معنی دار و میزان AST و LDH در تیمار ۳ و ۴ افزایش معنی داری داشته است (۰۵/۰P<). در هپاتوپانکراس فعالیت آنزیم ALT در تیمار ۲ و ۴، AST در تیمار ۳ و ۴ و آنزیم ALP به جز در تیمار ۱ در بقیه تیمارها کاهش معنی دار و LDH در تیمار ۳ و ۴ افزایش معنی داری داشت (۰۵/۰P<).نتیجه­گیری نهایی: افزایش معنی دار گلوتاتیون اس- ترانسفراز و LDH و کاهش معنی دار گلوتاتیون پراکسیداز و آنزیم های ALT، AST و ALP هپاتوپانکراس نشان داد که سامانه آنتی اکسیدانی و آنزیمی میگوی پا سفید غربی با افزایش غلظت نیترات نقره در هپاتوپانکراس نسبت به آبشش و عضله بیشتر دچار اختلال شده است.

نویسندگان

عبدالرزاق سیاهویی

دانش آموخته دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

سراج بیتا

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

جواد قاسم زاده

گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :