طبقه بندی کاربری اراضی و محاسبه تغییرات سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با استفاده از داده های ماهواره لندست۸

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 227

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RSGIES-2-3_002

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1401

چکیده مقاله:

بررسی تغییرات کاربری اراضی، یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت منابع طبیعی و بازنگری در تغییرات محیطی است. با افزایش نیاز به تامین مواد غذایی، رشد مناطق شهری و ملزومات زندگی بشر، تغییراتی در سطح زمین ایجاد می شود که می تواند موجب تخریب اراضی و منابع موجود در آن گردد. این تغییرات، در اثر تقابل نیازهای همیشگی جوامع انسانی و محیطی با زمین ایجاد می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک سنجش از دور، تغییرات کاربری اراضی شهرستان کرمانشاه در بازه زمانی بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با استفاده از تصاویر لندست ۸ مورد بررسی قرار گرفت. تصحیحات رادیومتری و اتمسفری به وسیله الگوریتمFlaash در نرم افزار ENVI ۵.۳ انجام شد و از روش های طبقه بندی ML و SVM برای تولید نقشه های کاربری اراضی در شش کلاس (شامل مناطق مسکونیشهری و روستایی، جنگل و باغ، پهنه سنگی، کشاورزی و زراعت، پهنه آبی و زمین بایر) استفاده گردید. نتایج بدست آمده با استفاده از ماتریس خطا برای نقشه های کاربری اراضی تهیه شده برای سال های ۱۳۹۲ و۱۴۰۰، به ترتیب دارای دقت کلی۹۰% و ۸۹% و ضریب کاپا برابر ۸۶% و ۸۵% می باشد که در محدوده قابل قبول است. در این بازه زمانی تغییرات مناطق شهری و مسکونی دارای ۶/۱۱ درصد رشد مثبت، جنگل و پوشش باغی۷/۱۱۹درصد رشد مثبت، پهنه آبی ۲۹۳ درصد رشد مثبت، و تغییرات زمین بایر ۶/۴ درصد رشد مثبت داشته اند اما مناطق کشاورزی و زمین های زارعی در این مدت هشت ساله ۵/۵ درصد و پهنه سنگی ۵/۲ درصد رشد منفی ثبت شده است.

کلیدواژه ها:

تصحیح رادیومتری ، تصحیح اتمسفری ، طبقه بندی نظارت شده ، MLC ، SVMC

نویسندگان

یوسف امیریان

دانشجوی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز