CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی با محدودیت های نقدینگی و سرمایه گذاری

عنوان مقاله: نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر ارتباط بین مالکیت مدیریتی با محدودیت های نقدینگی و سرمایه گذاری
شناسه ملی مقاله: JR_AMF-10-4_001
منتشر شده در در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر محمدزاده - دانشیار، گروه‎ ‎مدیریت‎ ‎مالی،‎ ‎دانشکده‎ ‎مدیریت‎ ‎و‎ ‎حسابداری،‎ ‎دانشگاه‎ ‎آزاد‎ ‎اسلامی‎ ‎واحد‎ ‎قزوین،‎ ‎قزوین،‎ ‎ایران
سجاد بحری - دانشجوی دکتری، گروه‎ ‎مدیریت‎ ‎مالی،‎ ‎دانشکده‎ ‎مدیریت‎ ‎و‎ ‎حسابداری،‎ ‎دانشگاه‎ ‎آزاد‎ ‎اسلامی‎ ‎واحد‎ ‎قزوین،‎ ‎قزوین،‎ ‎ایران

خلاصه مقاله:
اهداف: مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران و مدیران را هم راستا می کند. به این ترتیب، هر زمان مالکیت مدیران افزایش یابد، عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد؛ درنتیجه باعث کاهش هزینه های نمایندگی در رابطه با تصمیمات سرمایه گذاری می شود؛ شرکت ها این کار را با همسوسازی بهتر انگیزه های مدیریت با سهامداران انجام می دهند. هدف، بررسی تاثیر مالکیت مدیریتی بر محدودیت های نقدینگی و سرمایه گذاری و بررسی تاثیر نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: برای دستیابی به این هدف، در محاسبه محدودیت نقدینگی از شاخص حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد استفاده شد. این پژوهش برای ۸۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۸ انجام شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی و نرم افزار ایویوز اجرا شد.یافته ها: بین مالکیت مدیریتی و سرمایه گذاری ارتباط معناداری وجود دارد؛ ولی اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط تاثیری ندارد. بین مالکیت مدیریتی و محدودیت نقدینگی ارتباط معناداری نیست و اندازه شرکت نیز بر این ارتباط تاثیری ندارد؛ ولی عمر شرکت بر این ارتباط اثر معنادار دارد.

کلمات کلیدی:
مالکیت مدیریتی, محدودیت نقدینگی, سرمایه گذاری, حساسیت سرمایه گذاری به جریان وجه نقد.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1568889/